Komt van uitstel afstel?

Wat denk jij? Komt van uitstel afstel?

Tijdens de eerste lockdown was de verwachting dat het aantal scheidingen zou toenemen, maar in plaats van een stijging was er juist een afname te zien.

Hoe kan dat?

Tijdens een lockdown is het vaak lastig, tijdelijk of definitief ergens anders te gaan wonen en wordt een scheiding nog maar even uitgesteld.
Als de toekomst onzeker is, omdat bijvoorbeeld je baan op de tocht staat of de continuïteit van je onderneming in gevaar komt, hak je niet zo snel de knoop door!

 

Maar zal de afname van het aantal echtscheidingen doorzetten?
Komt van uitstel afstel?
Onderstaande diagram laat namelijk zien dat na een financiële crisis, het aantal scheidingen toeneemt.(klik diagram aan voor goede weergave)

PERSPECTIEF…..

Perspectief…….

We willen graag perspectief in deze tijd. Licht aan het einde van de tunnel. Weten wanneer we weer verder kunnen met leven, net zoals voor de coronaperiode.

Mensen hebben over het algemeen behoefte aan zekerheid. Dat wil zeggen zekerheid over de basisbehoeften, zoals onderdak, eten en kleding, maar natuurlijk ook zekerheid dat je datgene kunt behouden wat je in de afgelopen jaren hebt opgebouwd. Zodra hierover onzekerheid ontstaat, heeft dit z’n weerslag op het dagelijkse leven.

Ben je ondernemer en heb je de afgelopen jaren een gezond bedrijf opgebouwd, kan er in deze periode onzekerheid ontstaan over de continuïteit van jouw onderneming.

Het gevoel van onzekerheid en angst is er ook op het moment dat je gaat scheiden. Zeker de periode tijdens de scheiding wordt vaak als zwaar ervaren.
Is er eenmaal licht aan het einde van de tunnel, dan geeft dit perspectief.
Perspectief krijg je door inzicht in de mogelijkheden die er zijn met als resultaat, financiële zekerheid, emotionele rust en duidelijkheid.

Gaan jullie scheiden en willen jullie weer perspectief, neem dan contact met mij op!

Mirjam

 

EEN WINNEND LOT IN DE LOTERIJ!


EEN WINNEND LOT IN DE LOTERIJ!

Het zal je maar gebeuren. Net gescheiden en je ex wint een prijs in de loterij. Balen natuurlijk!
Maar stel, je bent nog niet officieel gescheiden, hoe zit dat dan?

Bijvoorbeeld Erik en Sandra waren getrouwd in gemeenschap van goederen en niet zo lang geleden gescheiden.
Het verzoekschrift, waarin het verzoek staat dat men wil scheiden, was op 15 november 2019 ingediend bij de rechtbank.
De echtscheiding is op 1 maart 2020 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

In januari 2020 viel er een prijs op een lot van de postcodeloterij op de postcode waar Erik en Sandra woonden. Het lot stond op naam van Sandra en de kosten werden van haar rekening afgeschreven.
Erik en Sandra verschillen van mening of dit geldbedrag al dan niet in het gemeenschappelijke vermogen valt en verdeeld zou moeten worden.

Wat blijkt…
De prijs behoort niet tot het gemeenschappelijk vermogen en hoeft niet verdeeld te worden.

Hoe kan dat?
De datum waarop er geen gemeenschappelijk vermogen meer is, is de datum van indiening van het verzoekschrift, dus 15 november 2019.
De prijs is na deze datum gewonnen.
Ondanks dat de scheiding nog niet officieel is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand, valt de prijs niet in het gemeenschappelijk vermogen.

Hoe verdeel je als koppel de financien?

Alimentatie

Hoe verdeel je als koppel de financien?

Dat ze zouden gaan scheiden, hadden ze niet zien aankomen….
Bijzonder, namelijk de helft van alle stellen in Nederland gaan uit elkaar, maar dat zou dit koppel natuurlijk nooit overkomen.

De vrouw – in paniek over haar onduidelijke financiële situatie – zegt: ‘Ik heb een stap terug gedaan, ben minder gaan werken om voor de kinderen te zorgen. Dat was een gemeenschappelijke keuze. Daarvoor wil ik gecompenseerd worden.’ Vervolgens valt de man van zijn stoel en zegt: ‘Van mij hoefde je niet minder te werken, dat wilde je zelf. Ik werk me drie slagen in de rondte. Ik heb er altijd voor gezorgd dat het jullie aan niets ontbrak.’

De vrouw voelt zich niet erkend voor het zorgen, de man niet voor wat hij financieel mogelijk maakte. Een decennia oud fenomeen in relaties dat nog altijd actueel is. ‘Wat de redenen voor de scheiding ook zijn, vaak speelt mee dat er rollenpatronen zijn ingesleten waarmee beiden niet meer gelukkig zijn’, zegt Van der Vorm. ‘En door die rolverdeling is er ook vaak een oneerlijke verdeling van inkomen ingeslopen.’

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat slechts een derde van de ondervraagde partners samen de dagelijkse geldzaken regelt. ‘Je ziet vaak dat de man de hele administratie naar zich toe heeft geschoven. Bij de vrouw heerst daardoor een enorme kennisachterstand, bijvoorbeeld over de hoogte van haar pensioen.

Ongemakkelijk onderwerp

Natuurlijk wil niemand gedoe om geld, het liefst al niet tíjdens een relatie. Maar hoe bereik je dat? In het kort: praat erover. Een even simpel als complex antwoord, want geld blijft een ongemakkelijk onderwerp voor ons normaal gesproken zo open Nederlanders. Het is bovendien onromantisch en zou eigenlijk geen rol moeten spelen in de liefde, is veelal de gedachte.

In hoe Nederlandse stellen hun inkomens verdelen, zie je enige gemakzucht. Volgens het Nibud hebben koppels vaak een gezamenlijke rekening (79 procent) en ze gooien meestal de inkomsten op één hoop (61 procent). De voornaamste reden: het is lekker makkelijk.

Bram (36) en Anouk Stoop (34) doen het ook zo. Ze zijn getrouwd, hebben twee jonge kinderen en een koopwoning. Anouk werkt 27 uur, Bram 36 uur en beide inkomens komen op een gemeenschappelijke rekening binnen, een vast bedrag wordt naar een gemeenschappelijke spaarrekening doorgesluisd. ‘Alles gaat door één kanaal’, zegt Bram, ‘zo kunnen we alle bij- en afschrijvingen goed in de gaten houden. Ik maak Excelsheetjes.’

In de beginjaren van hun relatie hadden Anouk en Bram wel allebei een eigen rekening en werden de vaste lasten gesplitst. ‘We werkten voltijd, verdienden ongeveer hetzelfde en hadden evenveel spaargeld’, zegt Anouk. Maar na de koop van een nieuwe woning en de geboorte van hun eerste kind veranderden deze verhoudingen. Anouk ging minder werken om een dag extra bij hun zoon te kunnen zijn. Hun levens versmolten en daarmee ook hun rekeningen.

Eigen rekening aanhouden

Het Nibud adviseert partners om naast de gezamenlijke rekening ook altijd een eigen rekening aan te houden. Dit om meningsverschillen over uitgaven te voorkomen. Juridisch maakt zo’n eigen rekening niet zo veel uit als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, het inkomen wordt op papier ook op een hoop gegooid. ‘Maar als het uitgavenpatroon van de partners erg verschilt, kun je onderling gezeur krijgen. Het principe ‘wie betaalt, bepaalt’, gaat dan vaak gelden. Je kunt je afvragen of dat eerlijk is voor degene die meer zorgtaken op zich heeft genomen en daardoor minder inbrengt – meestal de vrouw.’

Maar Bram en Anouk vinden ‘alles op een hoop’ juist eerlijk. ‘We zijn 14 jaar geleden gelijkwaardig in deze relatie gestapt’, zegt Bram. ‘Anouk doet nu meer voor de opvang van de kinderen, en ik werk iets meer. Het maakt mij echt niet uit dat mijn aandeel in ons inkomen nu groter is. In een goede relatie ben je transparant over geld, dat is het belangrijkste.’ Meningsverschillen over geld hebben ze nooit. Anouk: ‘Ik weet inmiddels wel hoe Bram met geld omgaat, en hij weet dat van mij. Ik zou nooit heel grote uitgaven doen zonder dat te bespreken.’

Ieder de helft

Een andere manier om inkomsten en uitgaven te verdelen, is ‘Ieder betaalt de helft’. 15 procent van de stellen doet dit. ‘Of dit verstandig is, ligt aan waar je in je relatie bent. ‘Voor een jong stel met kinderen lijkt het me niet zo’n goede methode, want in die tropenjaren zijn werk en zorg zelden gelijk verdeeld. Maar voor bijvoorbeeld twee 50-plussers die al eens hebben samengewoond, kan het wel goed werken. Ze hebben al een verleden, behouden een aparte rekening en daarmee hun onafhankelijkheid.’

‘Bijdragen naar rato’ doet 12 procent van de stellen: de uitgaven worden naar verhouding van inkomen verdeeld. Dit klinkt fair, maar is dat ook werkelijk zo! Als je twee keer zo veel verdient, draag je twee keer zo veel bij. Maar je houdt ook absoluut meer over voor jezelf. Dat is misschien niet helemaal eerlijk als de ander een baan heeft die nu eenmaal minder oplevert of thuis meer – onbetaald – werk doet.’

De ‘zakgeldmethode’ (8 procent) komt het minst vaak voor: je houdt allebei hetzelfde bedrag over na aftrek van gezamenlijke kosten. Sanne (33) en Kim (30) van Kerkhof – getrouwd, koopwoning, dit jaar een baby gekregen – kwamen hierop uit. Beide inkomens komen op een gezamenlijke rekening binnen en daarmee wordt hun gedeelde leven betaald: hypotheek, auto, boodschappen, vakantie en kleren voor hun dochter. Daarnaast krijgt ieder evenveel ‘zakgeld’ op een eigen rekening gestort, naar eigen wens te besteden.

Op een hoop

‘Het was Sannes idee om onze inkomens zo te verdelen’, zegt Kim, die door haar onregelmatige diensten vaak meer verdient dan haar vrouw. ‘Van mij hadden we ook alles op een hoop mogen gooien, maar Sanne voelde zich daar niet prettig bij.’ Sanne: ‘Ik wil niet het gevoel hebben dat ik een deel van Kims geld uitgeef als ik met vriendinnen koffie ga drinken of naar de sauna ga. Onze levens zijn inmiddels volledig met elkaar vervlochten, maar zo houden we toch onze onafhankelijkheid.’

Je ziet dat de zakgeldmethode doorgaans de minste discussies oplevert. Het is een gelijkwaardige benadering van de relatie. ’

Dat doen ook Inge (35, niet haar echte naam, red.) en haar man. ‘Hij mag doen met zijn deel wat hij wil. We zijn geen tegenpolen, maar hebben wel andere uitgavenpatronen. Hij vindt het bijvoorbeeld geen probleem om 80 euro voor een Uber neer te leggen, omdat hij de laatste trein heeft gemist. Dit zou mij nooit overkomen en ik zou het irritant vinden als dit van onze gezamenlijke rekening zou worden betaald. Ik koop aan de andere kant meer kleding dan hij, wat hij dan soms weer overdreven vindt.’

‘Ik moet soms wel eens lachen om hoe zakelijk we de verdeling van onze inkomens benaderen. Maar dit doen we juist omdat we niet willen dat geld een rol speelt in onze relatie.’

Unieke constructie

Maar naast discussies over geld, wilde Inge ook de frustratie over rolpatronen voorkomen die Jacqueline van der Vorm zo vaak in haar praktijk heeft gezien. Tijdens haar zwangerschap heeft ze daarom met haar man een unieke constructie bedacht.

Beiden wilden niet dat hun zoon meer dan twee dagen naar de opvang zou gaan. Dit bekende dat een van hen een dag minder moest gaan werken. Inges werk liet dat toe, zij werkt nu drie dagen per week en neemt twee jaar lang een dag per week ouderschapsverlof op. ‘Ik lever daarvoor een kwart van mijn salaris in en promotie maken kan ik in deze jaren wel vergeten. Ik leg als het ware mijn carrière even stil. Dat doe ik met liefde, maar ik vond het wel gek dat mijn man er verder helemaal niet op achteruitgaat. Hij vond dat ik een punt had en kwam met het idee om mij voor die dag te compenseren.’

Dat gecompenseerde deel komt op de spaarrekening, waarvan het geld weer wordt belegd. In een Excelsheet wordt bijgehouden wie wat heeft ingelegd. Het gecompenseerde deel komt dus op Inges naam. Een geruststellend idee: mochten ze ooit uit elkaar gaan, waarop Inge zeker niet hoopt, dan kunnen ze die Excelsheet tevoorschijn halen. ‘Dan bestaat er in elk geval geen onenigheid over geld. Dat zou ik eeuwig zonde vinden.’

Kleine lettertjes

Wat al deze koppels allemaal goed doen, is dat ze samen aan tafel zijn gaan zitten om de geldzaken te bespreken. Daarmee vermijd je een grote financiële valkuil. Maar er is nog iets om rekening mee te houden, namelijk: hoe ziet je relatie juridisch in elkaar? Want uiteindelijk gelden die kleine lettertjes bij een eventuele scheiding.

Als je gaat trouwen, kan er in de huwelijkse voorwaarden iets worden vastgelegd over het inkomen, vermogen en pensioen. Maar de meeste mensen maken helemaal geen afspraken en trouwen voor de wet: in gemeenschap van goederen. Die wet is in 2018 aangepast. Voorheen was bijna alles van allebei, nu blijft wat je voor het huwelijk had van jou. Wat je tijdens het huwelijk opbouwt, is wel van jullie samen. Niet iedereen die in het huwelijksbootje stapt, is op de hoogte van deze uitgeklede versie van gemeenschap van goederen.

Wat er precies is ondertekend, daar komen de meesten pas achter als ze gaan scheiden. Bovendien zit er dan vaak een enorme discrepantie tussen de afspraken op papier en de afspraken die mondeling zijn gemaakt over geld. En voor je het weet, hang je met een mediator aan de lijn. Leg je strak bijgehouden Excelsheet dus ook altijd even naast je verstofte huwelijksakte of samenlevingscontract, luidt tot slot advies van de scheidingsdeskundige.

bron:de Volkskrant
artikel “Hoe verdeel je als koppel de financiën” De zakgeldmethode is het eerlijkst.”

Ik wil gewoon weer verder!

IK WIL GEWOON WEER VERDER!

Je herkent het vast wel. Het gevoel dat je op de rem staat.
Dat je verder wilt maar niet kunt, omdat er dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt, zoals corona.
Een frustrerend gevoel geeft dat.

Dit kan ook gelden voor een relatie. Een relatie waar je niet meer gelukkig in bent, niet meer de positieve richting ziet en je geen idee hebt hoe je het tij zou kunnen keren.
Je hoopt dat het goed komt en dat er zaken veranderen.
Maar hoop is vaak niet meer dan uitgestelde teleurstelling.

Duidelijkheid over je toekomst geeft rust en perspectief. Belangrijk dus om de eerste stap te zetten naar verandering. Misschien is dat wel het verlaten van je partner en los van elkaar verder te gaan met jullie leven.
De twijfel zal misschien blijven, maar je zult op een gegeven moment de knoop moeten doorhakken. Je wilt gewoon verder met je leven
Er is namelijk een ding erger in een relatie dan scheiden en dat is ongelukkig bij elkaar blijven.

Mirjam

Ik ben ondernemer en ga scheiden

  

Ik ben ondernemer en ga scheiden, hoe mooi zou het zijn dat ik ongestoord kan blijven ondernemen.

Ondernemers worden vaak geadviseerd te trouwen met huwelijkse voorwaarden. De belangrijkste reden is, dat bij faillissement van de onderneming, het privé vermogen buiten het faillissement valt.

  • Maar hoe zit het eigenlijk als jij als ondernemer gaat scheiden?
  • Is het bedrijf dan automatisch van jou als ondernemer?
  • Of heeft jouw ex-partner ook recht op een deel? En als jouw ex-partner recht heeft op een deel, kan jij het bedrijf dan nog wel voortzetten?

Allemaal vragen waar jij als ondernemer mee worstelt, indien jullie overwegen te gaan scheiden.

Per saldo is het antwoord op bovenstaande vragen niet eenduidig.
Namelijk als het bedrijf verdeeld moet worden, kunnen bepaalde criteria op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, waardoor scheidende ondernemers nogal eens bij de rechter uitkomen. Soms jarenlang procederen met hun ex-partner, omdat ze er gewoon niet uit komen.

Dit is een zeer ongewenste situatie. Jullie willen graag redelijk soepel en snel de scheiding door toch?

Het wezenlijke verschil tussen een gerechtelijke procedure en het gezamenlijk doorlopen van de scheiding is dat in de gerechtelijke procedure de pijlen vooral zijn gericht op de feiten in het verleden, de juridische gevolgen van deze feiten en de standpunten die hierover kunnen worden ingenomen.

In gezamenlijkheid doorlopen van het scheidingsproces daarentegen, staan niet de feiten en de standpunten centraal, maar de onderliggende bedoelingen, wensen en belangen van partijen. De pijlen zijn gericht op het inrichten van de toekomst.

Daarom is het bij uitstek voor een ondernemer en zijn/haar partner juist van groot belang in gesprek te gaan met een scheidingsadviseur die verstand van zaken heeft, zodat jullie in gezamenlijkheid de scheiding kunnen doorlopen.

Pensioen bij scheiding. Wat gaat er veranderen?

Mirjam Croes-Lier

Pensioen bij echtscheiding. Wat gaat er veranderen?

Je bent je er niet van bewust, maar ons pensioen is één van de grootste bezittingen die we hebben en die pot met geld moet verdeeld worden bij echtscheiding.
Per 1 januari 2022 gaat naar verwachting de wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 in werking treden, waarbij een aantal aanpassingen worden doorgevoerd.

Waarom?
Bij de huidige wettelijke regels de ex partners, via hun pensioen, financieel levenslang met elkaar verbonden blijven, terwijl ze al een lange tijd uit elkaar zijn.

Hoe zien de huidige regels eruit?
Ouderdomspensioen:
Ieder krijgt de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, ook wel pensioenverevening genoemd.
De ex-partner, die recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen, is afhankelijk van de ex-partner die het pensioen opbouwt. Kiest de pensioenopbouwende ex-partner voor vervroeging of uitstel van de pensioendatum? Dan gaat het pensioen van de ex-partner ook eerder of later in.
Partnerpensioen:
Heeft de pensioenregeling een nabestaandenpensioen, waarbij kapitaal is opgebouwd, dan hebben ex-partners recht op een bijzonder nabestaandenpensioen.
Voor de hoogte van dit bijzonder partnerpensioen wordt gerekend met de periode van pensioenopbouw tot de datum van echtscheiding. Dus ook de periode VOOR het huwelijk telt mee!

Hoe worden pensioenen vanaf 1 januari 2022 verdeeld?
Ouderdomspensioen:
Net als nu hebben jullie recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, maar dan in de vorm van een eigen pensioenrecht, men noemt dat conversie.
Jij kan straks zelf bepalen wat je met dat deel van het pensioen doet, bijvoorbeeld eerder of later in laten gaan.
Partnerpensioen:
Vanaf 2022 is er geen bijzonder partnerpensioen meer. Ook het partnerpensioen wordt omgerekend naar een eigen ouderdomspensioen voor de betreffende partner. In de nieuwe wetgeving wordt een andere waarde van het partnerpensioen meegenomen, namelijk ieder de helft van de waarde van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De periode voor het huwelijk wordt niet meer meegenomen vanaf 2022.

Andere afspraken maken is mogelijk. Deze afspraken moeten goed en duidelijk vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant.

Een enorme belastingaanslag na scheiding.Hoe kan dat?

Jullie gaan scheiden! De ex partner krijgt de eigen woning, maar ontvangt een enorme belastingaanslag. Hoe kan dat?

Jullie zijn van plan te gaan scheiden. Een belangrijke voorwaarde is, dat de kinderen in hun huidige leefomgeving blijven wonen. Daarom krijgt één van jullie de huidige eigen woning, waarbij het besluit wordt genomen de overwaarde van de woning niet te verdelen. Daar zetten jullie tegenover dat de partneralimentatie komt te vervallen.

Iedereen blij!  Een win-win situatie toch? Dat zou je zeggen! Was het maar zo eenvoudig….

Je kunt van alles afspreken en vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Maar let op! Zowel fiscaal als financieel zitten er aan deze keuze behoorlijk wat haken en ogen.

Als jullie ervoor kiezen de overwaarde van de woning niet te verdelen en daarbij af te zien van partneralimentatie, wordt dat deel van de overwaarde als inkomsten gezien, waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Degene die afziet van zijn/haar deel van de overwaarde, kan dit deel eenmalig aftrekken van de inkomstenbelasting.

Hoe kun je dit goed regelen zonder dat je achteraf voor onaangename financiële en fiscale verrassingen komt te staan? Welke opties/mogelijkheden zijn er? En wat zijn de voor- en nadelen van de diverse opties?

Als financieel expert op het gebied van scheidingen en financieringen, zorg ik ervoor dat afspraken zowel financieel, fiscaal als juridisch goed op papier komen!
Willen jullie meer weten hoe jullie een eventuele scheiding kunnen aanpakken?
Neem dan contact met mij op en maak een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Mirjam Croes
Financieel echtscheidingsadviseur
RFEA

 

 

 

 

 

ik woon samen en ga uit elkaar

Mijn pensioen, daar blijft mijn ex-partner vanaf.

 

 

 

 

 

 

 

Mijn pensioen, daar blijft mijn ex-partner vanaf!

Jullie gaan scheiden! Er zijn veel vragen over verschillende onderwerpen,  maar ook over de verdeling van jullie pensioen?
Als je uit elkaar gaat, word je voor het eerst geconfronteerd met wettelijke regels die gelden omtrent het verdelen van pensioen.

In de wet staat bijvoorbeeld dat gehuwden en geregistreerd partners het ouderdomspensioen verevenen. Maar wat betekent dat precies? Je zou toch denken het is mijn pensioen, daar blijf jij vanaf!
Maar pensioen wordt gezien als spaargeld dat bij scheiding verdeeld moet worden, tenzij je in huwelijkse voorwaarden deze verdeling hebt uitgesloten.

Maar wat betekent dit nou precies? En wat zijn de gevolgen van gemaakte afspraken bij scheiding als je met pensioen gaat?
En als je ex-partner komt te overlijden voor zijn pensioendatum, krijg jij dan nog wel een deel van zijn/haar pensioen?

Veel scheidende partners vinden pensioen een complex onderwerp. Vaak hebben ze al gauw de neiging de gevolgen van de pensioenverdeling niet te onderzoeken, waardoor ze eigenlijk niet goed weten wat de consequenties zijn van deze wettelijke regels.
Heb jij inzichtelijk wat jij straks overhoudt aan pensioeninkomen na de scheiding?

Zijn deze wettelijk regels omtrent pensioenverdeling voor jullie ook de beste afspraken die jullie kunnen maken?
Bijvoorbeeld bij een groot leeftijdsverschil tussen partners, is het vaak beter af te wijken van de wet en andere afspraken te maken.

Het is belangrijk financieel advies en begeleiding in te schakelen tijdens jullie scheiding. Laat je hele financiële situatie, voor en na de scheiding, en jullie wensen in kaart brengen, zodat jullie de juiste beslissingen kunnen maken. Ook over het onderwerp pensioenverdeling.

Mirjam Croes

 

 

Je was de liefde van mijn leven……

Echtpaar in scheiding

Je was de liefde van mijn leven, maar als ik het allemaal van tevoren had geweten……

Herken je het ook? Kriebels in je buik, verliefdheid die doorgroeit naar liefde. Je weet het zeker! Met deze persoon ga jij oud worden! Jullie gaan samenwonen, trouwen en krijgen kinderen. Jullie leven nog lang en gelukkig! Of toch niet?
Helaas eindigt niet elk sprookje zo! Je groeit uit elkaar of je komt er achter dat jullie niet zo goed meer bij elkaar passen. De situatie wordt onhoudbaar en jullie beslissen uit elkaar te gaan.

Dan kom je er achter dat wat vanzelfsprekend was voor jou, voor de ander helemaal niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld de schenking of nalatenschap van jouw ouders moet je gaan delen met jouw ex partner. Waar je dacht er samen uit te komen, ontstaan nu discussies.

Als je getrouwd bent na 1 januari 2018 gelden er zelfs andere regels. Maar in de praktijk zie ik dat juist die nieuwe regelgeving tot extra discussies leiden tussen partners bij scheiding.

Hoe hadden jullie dit kunnen voorkomen?
Mijn advies is, bij de start van een relatie, duidelijke afspraken te maken over hoe jullie bepaalde financiële kwesties geregeld willen hebben. Het is belangrijk deze afspraken op papier vast te leggen, zodat je eventuele discussies hierover in de toekomst voorkomt.
Ik zie dat partners wel het risico van overlijden bespreken en regelen, maar niet het risico van scheiden. Gek eigenlijk dat partners dat niet bespreken, want het risico dat je gaat scheiden tijdens de relatie is veel groter dan het risico dat je komt te overlijden tijdens de relatie.

Mirjam