Ik wil gewoon weer verder!

IK WIL GEWOON WEER VERDER!

Je herkent het vast wel. Het gevoel dat je op de rem staat.
Dat je verder wilt maar niet kunt, omdat er dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt, zoals corona.
Een frustrerend gevoel geeft dat.

Dit kan ook gelden voor een relatie. Een relatie waar je niet meer gelukkig in bent, niet meer de positieve richting ziet en je geen idee hebt hoe je het tij zou kunnen keren.
Je hoopt dat het goed komt en dat er zaken veranderen.
Maar hoop is vaak niet meer dan uitgestelde teleurstelling.

Duidelijkheid over je toekomst geeft rust en perspectief. Belangrijk dus om de eerste stap te zetten naar verandering. Misschien is dat wel het verlaten van je partner en los van elkaar verder te gaan met jullie leven.
De twijfel zal misschien blijven, maar je zult op een gegeven moment de knoop moeten doorhakken. Je wilt gewoon verder met je leven
Er is namelijk een ding erger in een relatie dan scheiden en dat is ongelukkig bij elkaar blijven.

Mirjam

Ik ben ondernemer en ga scheiden

  

Ik ben ondernemer en ga scheiden, hoe mooi zou het zijn dat ik ongestoord kan blijven ondernemen.

Ondernemers worden vaak geadviseerd te trouwen met huwelijkse voorwaarden. De belangrijkste reden is, dat bij faillissement van de onderneming, het privé vermogen buiten het faillissement valt.

  • Maar hoe zit het eigenlijk als jij als ondernemer gaat scheiden?
  • Is het bedrijf dan automatisch van jou als ondernemer?
  • Of heeft jouw ex-partner ook recht op een deel? En als jouw ex-partner recht heeft op een deel, kan jij het bedrijf dan nog wel voortzetten?

Allemaal vragen waar jij als ondernemer mee worstelt, indien jullie overwegen te gaan scheiden.

Per saldo is het antwoord op bovenstaande vragen niet eenduidig.
Namelijk als het bedrijf verdeeld moet worden, kunnen bepaalde criteria op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, waardoor scheidende ondernemers nogal eens bij de rechter uitkomen. Soms jarenlang procederen met hun ex-partner, omdat ze er gewoon niet uit komen.

Dit is een zeer ongewenste situatie. Jullie willen graag redelijk soepel en snel de scheiding door toch?

Het wezenlijke verschil tussen een gerechtelijke procedure en het gezamenlijk doorlopen van de scheiding is dat in de gerechtelijke procedure de pijlen vooral zijn gericht op de feiten in het verleden, de juridische gevolgen van deze feiten en de standpunten die hierover kunnen worden ingenomen.

In gezamenlijkheid doorlopen van het scheidingsproces daarentegen, staan niet de feiten en de standpunten centraal, maar de onderliggende bedoelingen, wensen en belangen van partijen. De pijlen zijn gericht op het inrichten van de toekomst.

Daarom is het bij uitstek voor een ondernemer en zijn/haar partner juist van groot belang in gesprek te gaan met een scheidingsadviseur die verstand van zaken heeft, zodat jullie in gezamenlijkheid de scheiding kunnen doorlopen.

Pensioen bij scheiding. Wat gaat er veranderen?

Mirjam Croes-Lier

Pensioen bij echtscheiding. Wat gaat er veranderen?

Je bent je er niet van bewust, maar ons pensioen is één van de grootste bezittingen die we hebben en die pot met geld moet verdeeld worden bij echtscheiding.
Per 1 januari 2022 gaat naar verwachting de wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 in werking treden, waarbij een aantal aanpassingen worden doorgevoerd.

Waarom?
Bij de huidige wettelijke regels de ex partners, via hun pensioen, financieel levenslang met elkaar verbonden blijven, terwijl ze al een lange tijd uit elkaar zijn.

Hoe zien de huidige regels eruit?
Ouderdomspensioen:
Ieder krijgt de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, ook wel pensioenverevening genoemd.
De ex-partner, die recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen, is afhankelijk van de ex-partner die het pensioen opbouwt. Kiest de pensioenopbouwende ex-partner voor vervroeging of uitstel van de pensioendatum? Dan gaat het pensioen van de ex-partner ook eerder of later in.
Partnerpensioen:
Heeft de pensioenregeling een nabestaandenpensioen, waarbij kapitaal is opgebouwd, dan hebben ex-partners recht op een bijzonder nabestaandenpensioen.
Voor de hoogte van dit bijzonder partnerpensioen wordt gerekend met de periode van pensioenopbouw tot de datum van echtscheiding. Dus ook de periode VOOR het huwelijk telt mee!

Hoe worden pensioenen vanaf 1 januari 2022 verdeeld?
Ouderdomspensioen:
Net als nu hebben jullie recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, maar dan in de vorm van een eigen pensioenrecht, men noemt dat conversie.
Jij kan straks zelf bepalen wat je met dat deel van het pensioen doet, bijvoorbeeld eerder of later in laten gaan.
Partnerpensioen:
Vanaf 2022 is er geen bijzonder partnerpensioen meer. Ook het partnerpensioen wordt omgerekend naar een eigen ouderdomspensioen voor de betreffende partner. In de nieuwe wetgeving wordt een andere waarde van het partnerpensioen meegenomen, namelijk ieder de helft van de waarde van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De periode voor het huwelijk wordt niet meer meegenomen vanaf 2022.

Andere afspraken maken is mogelijk. Deze afspraken moeten goed en duidelijk vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant.

Een enorme belastingaanslag na scheiding.Hoe kan dat?

Jullie gaan scheiden! De ex partner krijgt de eigen woning, maar ontvangt een enorme belastingaanslag. Hoe kan dat?

Jullie zijn van plan te gaan scheiden. Een belangrijke voorwaarde is, dat de kinderen in hun huidige leefomgeving blijven wonen. Daarom krijgt één van jullie de huidige eigen woning, waarbij het besluit wordt genomen de overwaarde van de woning niet te verdelen. Daar zetten jullie tegenover dat de partneralimentatie komt te vervallen.

Iedereen blij!  Een win-win situatie toch? Dat zou je zeggen! Was het maar zo eenvoudig….

Je kunt van alles afspreken en vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Maar let op! Zowel fiscaal als financieel zitten er aan deze keuze behoorlijk wat haken en ogen.

Als jullie ervoor kiezen de overwaarde van de woning niet te verdelen en daarbij af te zien van partneralimentatie, wordt dat deel van de overwaarde als inkomsten gezien, waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Degene die afziet van zijn/haar deel van de overwaarde, kan dit deel eenmalig aftrekken van de inkomstenbelasting.

Hoe kun je dit goed regelen zonder dat je achteraf voor onaangename financiële en fiscale verrassingen komt te staan? Welke opties/mogelijkheden zijn er? En wat zijn de voor- en nadelen van de diverse opties?

Als financieel expert op het gebied van scheidingen en financieringen, zorg ik ervoor dat afspraken zowel financieel, fiscaal als juridisch goed op papier komen!
Willen jullie meer weten hoe jullie een eventuele scheiding kunnen aanpakken?
Neem dan contact met mij op en maak een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Mirjam Croes
Financieel echtscheidingsadviseur
RFEA

 

 

 

 

 

ik woon samen en ga uit elkaar

Mijn pensioen, daar blijft mijn ex-partner vanaf.

 

 

 

 

 

 

 

Mijn pensioen, daar blijft mijn ex-partner vanaf!

Jullie gaan scheiden! Er zijn veel vragen over verschillende onderwerpen,  maar ook over de verdeling van jullie pensioen?
Als je uit elkaar gaat, word je voor het eerst geconfronteerd met wettelijke regels die gelden omtrent het verdelen van pensioen.

In de wet staat bijvoorbeeld dat gehuwden en geregistreerd partners het ouderdomspensioen verevenen. Maar wat betekent dat precies? Je zou toch denken het is mijn pensioen, daar blijf jij vanaf!
Maar pensioen wordt gezien als spaargeld dat bij scheiding verdeeld moet worden, tenzij je in huwelijkse voorwaarden deze verdeling hebt uitgesloten.

Maar wat betekent dit nou precies? En wat zijn de gevolgen van gemaakte afspraken bij scheiding als je met pensioen gaat?
En als je ex-partner komt te overlijden voor zijn pensioendatum, krijg jij dan nog wel een deel van zijn/haar pensioen?

Veel scheidende partners vinden pensioen een complex onderwerp. Vaak hebben ze al gauw de neiging de gevolgen van de pensioenverdeling niet te onderzoeken, waardoor ze eigenlijk niet goed weten wat de consequenties zijn van deze wettelijke regels.
Heb jij inzichtelijk wat jij straks overhoudt aan pensioeninkomen na de scheiding?

Zijn deze wettelijk regels omtrent pensioenverdeling voor jullie ook de beste afspraken die jullie kunnen maken?
Bijvoorbeeld bij een groot leeftijdsverschil tussen partners, is het vaak beter af te wijken van de wet en andere afspraken te maken.

Het is belangrijk financieel advies en begeleiding in te schakelen tijdens jullie scheiding. Laat je hele financiële situatie, voor en na de scheiding, en jullie wensen in kaart brengen, zodat jullie de juiste beslissingen kunnen maken. Ook over het onderwerp pensioenverdeling.

Mirjam Croes

 

 

Je was de liefde van mijn leven……

Echtpaar in scheiding

Je was de liefde van mijn leven, maar als ik het allemaal van tevoren had geweten……

Herken je het ook? Kriebels in je buik, verliefdheid die doorgroeit naar liefde. Je weet het zeker! Met deze persoon ga jij oud worden! Jullie gaan samenwonen, trouwen en krijgen kinderen. Jullie leven nog lang en gelukkig! Of toch niet?
Helaas eindigt niet elk sprookje zo! Je groeit uit elkaar of je komt er achter dat jullie niet zo goed meer bij elkaar passen. De situatie wordt onhoudbaar en jullie beslissen uit elkaar te gaan.

Dan kom je er achter dat wat vanzelfsprekend was voor jou, voor de ander helemaal niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld de schenking of nalatenschap van jouw ouders moet je gaan delen met jouw ex partner. Waar je dacht er samen uit te komen, ontstaan nu discussies.

Als je getrouwd bent na 1 januari 2018 gelden er zelfs andere regels. Maar in de praktijk zie ik dat juist die nieuwe regelgeving tot extra discussies leiden tussen partners bij scheiding.

Hoe hadden jullie dit kunnen voorkomen?
Mijn advies is, bij de start van een relatie, duidelijke afspraken te maken over hoe jullie bepaalde financiële kwesties geregeld willen hebben. Het is belangrijk deze afspraken op papier vast te leggen, zodat je eventuele discussies hierover in de toekomst voorkomt.
Ik zie dat partners wel het risico van overlijden bespreken en regelen, maar niet het risico van scheiden. Gek eigenlijk dat partners dat niet bespreken, want het risico dat je gaat scheiden tijdens de relatie is veel groter dan het risico dat je komt te overlijden tijdens de relatie.

Mirjam

 

Alimentatie? Ik kan het niet meer betalen

Pensioen verdelen

Ik betaal maandelijks alimentatie, maar ik kan het niet meer betalen!

Merk jij het ook? Overal waar je kijkt of komt gaat het over Corona en de gevolgen voor onze economie.
Ook jij maakt je zorgen.
Je raakt je baan kwijt of je bedrijf draait slecht.  Je verwacht dat je de maandelijkse lasten, waaronder alimentatie, niet meer kunt betalen.

Ondanks dat je het wellicht lastig vindt, is het beste advies dit bespreekbaar te maken met je ex-partner en samen te kijken naar een oplossing.
Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat?
En wat betekent eventueel een verlaging van de alimentatie voor je ex-partner? Wat zijn jouw plichten, maar natuurlijk ook, wat zijn jouw rechten!
Is er overleg tussen jullie mogelijk?
En als je ex-partner niet wil meewerken? Wat ga je dan doen?

Het is belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van het aanpassen van de alimentatie en de diverse mogelijkheden hierin. Het inschakelen van een deskundige kan hierbij helpen!

 

Een tweede lockdown, gaat jouw relatie dat redden?

lockdown

Een tweede lockdown, gaat jouw relatie dat redden?

Je relatie loopt niet lekker en met een eventuele 2de lockdown voor de deur, zet het je relatie op scherp en benadrukt het nog eens extra dat het samen niet meer gaat. Jullie komen tot het besluit niet samen verder te willen. De scheiding willen jullie zorgvuldig en met respect voor elkaar regelen.

Trap niet in onderstaande 4 valkuilen:

1. Het te snel willen afwikkelen van de scheiding

Het kost tijd om je te informeren en zaken goed uit te zoeken en de juiste beslissingen te nemen. Denk daarbij aan de verdeling van gezamenlijke woning, jullie bezittingen en eventuele schulden, afspraken over de opvoeding van de kinderen en de verdeling van pensioen. Hoe gaan jullie dat aanpakken? En zijn jullie het over alle onderwerpen direct eens? Neem hier dus de tijd voor en leg de afspraken goed vast. Het voorkomt discussies in de toekomst.

2. Goedkoop is duurkoop: Schakel deskundig advies in!

Afspraken maken en het vastleggen daarvan is belangrijk. Daarnaast is het essentieel dat je overziet wat consequenties zijn van de gemaakte afspraken. Het kan zijn dat je iets hebt afgesproken, maar later geconfronteerd wordt met een flinke belastingaanslag. Dit had wellicht voorkomen kunnen worden, wanneer afspraken op een andere wijze waren vastgelegd. Laat je dus goed adviseren.

3. Emoties je beslissingen laten bepalen

Hoe moeilijk het misschien ook is om je tijdens de scheiding in de ander te verplaatsen, toch is dat heel belangrijk. Afspraken maken lukt alleen maar als beide partijen er achter staan. Verdiep je dus in elkaars belangen en motivatie en schakel hulp in als jullie er samen niet uitkomen. Vraag jezelf af of je na een aantal jaren nog achter de gemaakte afspraken staat, als de hevigste emoties weg zijn.

4. Vermijden van contact/communicatie ex na de scheiding

Besef dat de situatie in de toekomst wellicht verandert. Er zullen altijd dingen blijven die met elkaar besproken moeten worden. Als jullie samen kinderen hebben, is er vaak extra overleg nodig. Een goed contact met je ex partner is daarom van groot belang om ook na de scheiding tot goede afspraken te komen.

Exen minder vaak voor de rechter

exen-minder-vaak-voor-de-rechter-bij-scheiden

Exen minder vaak voor de rechter

 

‘41% van de scheidende stellen kiest voor begeleiding (scheidings)mediator’. Dit is één van de opmerkelijke onderzoeksresultaten uit het onderzoek, dat de vFAS (vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) liet uitvoeren onder mensen die recentelijk zijn gescheiden. Het onderzoek maakte deel uit van de activiteiten rondom de 10e dag van de scheiding op 11 september 2020.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de rechter in slechts 6% van de echtscheidingen uitspraak heeft moeten doen. Dat percentage lag in 2011 nog op 31%. Andere opmerkelijke resultaten zijn, dat co-ouderschap volgens de helft van de ondervraagden het uitgangspunt moeten zijn. Ook zou trouwen onder huwelijkse voorwaarden de standaard moeten zijn (volgens 49% van de respondenten).

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Uit de resultaten kunnen we concluderen dat het in verreweg de meeste gevallen lukt om een scheiding in goed overleg te begeleiden op zowel emotioneel als juridisch vlak. Mediation lijkt daarbij steeds belangrijker te worden. Dat vind ik een enorme winst van de afgelopen jaren. Het past ook in deze tijd dat partners kiezen voor gelijkwaardigheid. Dit zowel tijdens de relatie als bij de beëindiging daarvan. Het is dan wel cruciaal dat mensen worden bijgestaan door een deskundig scheidingsmediator. Met specialistische juridische kennis en dat zij weten waar zij die kunnen vinden. Vanwege de wildgroei in scheidingsland is de vFAS groot voorstander van de beoogde mediationwetgeving en een wettelijk register voor gespecialiseerde professionals en waarborgen voor de consument. Gespecialiseerde rechtsbijstand moet voor eenieder laagdrempelig en toegankelijk zijn.”

Woningproblematiek grootste zorg
Op de vraag wat de grootste zorg is bij een scheiding; geeft 33% aan dat zij zich zorgen maken of zij financieel rond kunnen komen na de scheiding. 35% is bezorgd over de emotionele gevolgen voor de kinderen en 46% van de vrouwen maakt zich voornamelijk zorgen om de huisvesting. Mannen maken zich voornamelijk zorgen over de emotionele gevolgen voor de kinderen (36%), gevolgd door huisvesting (32%). Mensen zonder kinderen maken zich vaker zorgen over eenzaamheid (30%). Ex-partners die er gezamenlijk uit zijn gekomen, maken zich minder vaak zorgen (20% vs. 11%).

Heb je vragen met betrekking tot scheiden? Neem dan contact met mij op!

Bron: AD.nl

Meer echtscheidingen door coronacrisis

coronavirus

De coronacrisis gaat zorgen voor een grote piek in het aantal echtscheidingen. Mogelijk wel tienduizend meer dan normaal. Het kan mede daardoor wel anderhalf jaar duren eer echtscheidingen bij de rechtbank afgewikkeld worden.

Die verwachting heeft de vFAS, de vereniging van familierechtadvocaten. ,,De 40.000 echtscheidingen gaan we dit jaar zeker wel halen’’, zegt voorzitter Alexander Leuftink. Normaal zijn dat er ongeveer 30.000.  ,,Het zoveel mogelijk thuiswerken en het mijden van derden een grote impact heeft op de relationele sferen’’, stelt Leuftink.

De echtscheidingsadvocaten zien normaliter altijd al pieken na de zomer- en de kerstvakantie. Leuftink ziet nu de eerste extra aanvragen al binnenkomen. Hij verwacht de hausse zodra de maatregelen versoepeld worden. ,,Want je kunt nu wel tegen je partner zeggen dat je niet meer verder wil, maar waar moet je onder deze omstandigheden naartoe? Het is lastig om nu woonruimte te vinden. Als straks de maatregelen worden verzacht. Gaan mensen proberen het leven weer op te pakken en hakken ze de knoop wel door.’’

,,Als je noodgedwongen langere tijd op elkaars lip zit, kan ik me voorstellen dat de spanning en irritaties oplopen’’. Verklaart de Arnhemse familierechtadvocaat Jan Willen Boeijink. ,,Normaal heb je allebei je bezigheden, maar dat valt opeens weg.’’ Alleen komt het hoge woord er vaak pas uit op het moment dat mensen niet meer puur op elkaar aangewezen zijn. ,,Want als de een wil scheiden en de ander niet, waar moet je op dit moment heen? Mensen zien het nu nog even aan.’’

Vragen over alimentatie

Advocaten krijgen als gevolg van de economische onzekerheden door de coronacrisis momenteel al wel veel vragen over onder meer alimentatie, weet jurist Mark Thoonen uit Heilig Landstichting. Thoonen is de bedenker van de website meestermodel.nl, waarmee advocaten deels geautomatiseerd echtscheidingsconvenanten en ouderschapsplannen kunnen maken. ,,Veel ex-echtelieden die alimentatie moeten betalen weten niet hoelang ze dat nog kunnen en degenen die alimentatie ontvangen weten niet hoelang ze dat nog krijgen. Dat maakt mensen onzeker.’’

Om te zorgen dat advocaten de extra echtscheidingsgevallen ook aankunnen, werkt Thoonen nu hard om de familierechtwebsite voor advocaten van de vFAS uit te breiden op financieel en fiscaal gebied. ,,Want de gevolgen van de coronacrisis zijn momenteel niet te overzien.’’ Begin mei moet de vernieuwde site klaar zijn.

Leuftink denkt dat het probleem ’m straks niet zit in de hoeveelheid werk die op de advocaten afkomt. ,,Maar wel bij de afwikkeling van echtscheidingen bij de rechtbank. Dat duurt nu zo’n acht maanden, maar kan straks misschien wel anderhalf jaar duren. Ook omdat veel werk daar nu opschuift omdat de rechtbanken grotendeels gesloten zijn.’’

Bron:AD.nl