Nieuwsbericht

Een tweede lockdown, gaat jouw relatie dat redden?

lockdown

Een tweede lockdown, gaat jouw relatie dat redden?

Je relatie loopt niet lekker en met een eventuele 2de lockdown voor de deur, zet het je relatie op scherp en benadrukt het nog eens extra dat het samen niet meer gaat. Jullie komen tot het besluit niet samen verder te willen. De scheiding willen jullie zorgvuldig en met respect voor elkaar regelen.

Trap niet in onderstaande 4 valkuilen:

1. Het te snel willen afwikkelen van de scheiding

Het kost tijd om je te informeren en zaken goed uit te zoeken en de juiste beslissingen te nemen. Denk daarbij aan de verdeling van gezamenlijke woning, jullie bezittingen en eventuele schulden, afspraken over de opvoeding van de kinderen en de verdeling van pensioen. Hoe gaan jullie dat aanpakken? En zijn jullie het over alle onderwerpen direct eens? Neem hier dus de tijd voor en leg de afspraken goed vast. Het voorkomt discussies in de toekomst.

2. Goedkoop is duurkoop: Schakel deskundig advies in!

Afspraken maken en het vastleggen daarvan is belangrijk. Daarnaast is het essentieel dat je overziet wat consequenties zijn van de gemaakte afspraken. Het kan zijn dat je iets hebt afgesproken, maar later geconfronteerd wordt met een flinke belastingaanslag. Dit had wellicht voorkomen kunnen worden, wanneer afspraken op een andere wijze waren vastgelegd. Laat je dus goed adviseren.

3. Emoties je beslissingen laten bepalen

Hoe moeilijk het misschien ook is om je tijdens de scheiding in de ander te verplaatsen, toch is dat heel belangrijk. Afspraken maken lukt alleen maar als beide partijen er achter staan. Verdiep je dus in elkaars belangen en motivatie en schakel hulp in als jullie er samen niet uitkomen. Vraag jezelf af of je na een aantal jaren nog achter de gemaakte afspraken staat, als de hevigste emoties weg zijn.

4. Vermijden van contact/communicatie ex na de scheiding

Besef dat de situatie in de toekomst wellicht verandert. Er zullen altijd dingen blijven die met elkaar besproken moeten worden. Als jullie samen kinderen hebben, is er vaak extra overleg nodig. Een goed contact met je ex partner is daarom van groot belang om ook na de scheiding tot goede afspraken te komen.

Exen minder vaak voor de rechter

exen-minder-vaak-voor-de-rechter-bij-scheiden

Exen minder vaak voor de rechter

 

‘41% van de scheidende stellen kiest voor begeleiding (scheidings)mediator’. Dit is één van de opmerkelijke onderzoeksresultaten uit het onderzoek, dat de vFAS (vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) liet uitvoeren onder mensen die recentelijk zijn gescheiden. Het onderzoek maakte deel uit van de activiteiten rondom de 10e dag van de scheiding op 11 september 2020.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de rechter in slechts 6% van de echtscheidingen uitspraak heeft moeten doen. Dat percentage lag in 2011 nog op 31%. Andere opmerkelijke resultaten zijn, dat co-ouderschap volgens de helft van de ondervraagden het uitgangspunt moeten zijn. Ook zou trouwen onder huwelijkse voorwaarden de standaard moeten zijn (volgens 49% van de respondenten).

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Uit de resultaten kunnen we concluderen dat het in verreweg de meeste gevallen lukt om een scheiding in goed overleg te begeleiden op zowel emotioneel als juridisch vlak. Mediation lijkt daarbij steeds belangrijker te worden. Dat vind ik een enorme winst van de afgelopen jaren. Het past ook in deze tijd dat partners kiezen voor gelijkwaardigheid. Dit zowel tijdens de relatie als bij de beëindiging daarvan. Het is dan wel cruciaal dat mensen worden bijgestaan door een deskundig scheidingsmediator. Met specialistische juridische kennis en dat zij weten waar zij die kunnen vinden. Vanwege de wildgroei in scheidingsland is de vFAS groot voorstander van de beoogde mediationwetgeving en een wettelijk register voor gespecialiseerde professionals en waarborgen voor de consument. Gespecialiseerde rechtsbijstand moet voor eenieder laagdrempelig en toegankelijk zijn.”

Woningproblematiek grootste zorg
Op de vraag wat de grootste zorg is bij een scheiding; geeft 33% aan dat zij zich zorgen maken of zij financieel rond kunnen komen na de scheiding. 35% is bezorgd over de emotionele gevolgen voor de kinderen en 46% van de vrouwen maakt zich voornamelijk zorgen om de huisvesting. Mannen maken zich voornamelijk zorgen over de emotionele gevolgen voor de kinderen (36%), gevolgd door huisvesting (32%). Mensen zonder kinderen maken zich vaker zorgen over eenzaamheid (30%). Ex-partners die er gezamenlijk uit zijn gekomen, maken zich minder vaak zorgen (20% vs. 11%).

Heb je vragen met betrekking tot scheiden? Neem dan contact met mij op!

Bron: AD.nl

Meer echtscheidingen door coronacrisis

coronavirus

De coronacrisis gaat zorgen voor een grote piek in het aantal echtscheidingen. Mogelijk wel tienduizend meer dan normaal. Het kan mede daardoor wel anderhalf jaar duren eer echtscheidingen bij de rechtbank afgewikkeld worden.

Die verwachting heeft de vFAS, de vereniging van familierechtadvocaten. ,,De 40.000 echtscheidingen gaan we dit jaar zeker wel halen’’, zegt voorzitter Alexander Leuftink. Normaal zijn dat er ongeveer 30.000.  ,,Het zoveel mogelijk thuiswerken en het mijden van derden een grote impact heeft op de relationele sferen’’, stelt Leuftink.

De echtscheidingsadvocaten zien normaliter altijd al pieken na de zomer- en de kerstvakantie. Leuftink ziet nu de eerste extra aanvragen al binnenkomen. Hij verwacht de hausse zodra de maatregelen versoepeld worden. ,,Want je kunt nu wel tegen je partner zeggen dat je niet meer verder wil, maar waar moet je onder deze omstandigheden naartoe? Het is lastig om nu woonruimte te vinden. Als straks de maatregelen worden verzacht. Gaan mensen proberen het leven weer op te pakken en hakken ze de knoop wel door.’’

,,Als je noodgedwongen langere tijd op elkaars lip zit, kan ik me voorstellen dat de spanning en irritaties oplopen’’. Verklaart de Arnhemse familierechtadvocaat Jan Willen Boeijink. ,,Normaal heb je allebei je bezigheden, maar dat valt opeens weg.’’ Alleen komt het hoge woord er vaak pas uit op het moment dat mensen niet meer puur op elkaar aangewezen zijn. ,,Want als de een wil scheiden en de ander niet, waar moet je op dit moment heen? Mensen zien het nu nog even aan.’’

Vragen over alimentatie

Advocaten krijgen als gevolg van de economische onzekerheden door de coronacrisis momenteel al wel veel vragen over onder meer alimentatie, weet jurist Mark Thoonen uit Heilig Landstichting. Thoonen is de bedenker van de website meestermodel.nl, waarmee advocaten deels geautomatiseerd echtscheidingsconvenanten en ouderschapsplannen kunnen maken. ,,Veel ex-echtelieden die alimentatie moeten betalen weten niet hoelang ze dat nog kunnen en degenen die alimentatie ontvangen weten niet hoelang ze dat nog krijgen. Dat maakt mensen onzeker.’’

Om te zorgen dat advocaten de extra echtscheidingsgevallen ook aankunnen, werkt Thoonen nu hard om de familierechtwebsite voor advocaten van de vFAS uit te breiden op financieel en fiscaal gebied. ,,Want de gevolgen van de coronacrisis zijn momenteel niet te overzien.’’ Begin mei moet de vernieuwde site klaar zijn.

Leuftink denkt dat het probleem ’m straks niet zit in de hoeveelheid werk die op de advocaten afkomt. ,,Maar wel bij de afwikkeling van echtscheidingen bij de rechtbank. Dat duurt nu zo’n acht maanden, maar kan straks misschien wel anderhalf jaar duren. Ook omdat veel werk daar nu opschuift omdat de rechtbanken grotendeels gesloten zijn.’’

Bron:AD.nl

Pensioen automatisch verdelen bij scheiding

Pensioen verdelen

Kabinet wil pensioen automatisch verdelen bij scheiding

Het kabinet wil dat partners bij een echtscheiding automatisch recht krijgen op de helft van elkaars pensioen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil medio 2019 een voorstel in de Tweede Kamer hierover bespreken.

De komende tijd werkt hij het voorstel verder uit met marktpartijen zoals de pensioensector, schrijft hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. In de huidige opzet hebben de partners twee jaar om aanspraak te maken op hun deel van het pensioen. Doen ze dit niet binnen deze tijd, dan moeten ze dit zien te regelen met hun ex-partner. “Echtscheiding is een moeilijke situatie waarbij je veel aan je hoofd hebt en pensioen is een ingewikkeld onderwerp. De verdeling kan en moet eenvoudiger”, aldus de minister in een persbericht. “We gaan het automatisch regelen. Zo worden kwetsbare partners beter beschermd. En beide ex-partners krijgen meer regie op hun eigen financiële planning.”

Bron: Nu.nl