Maand: november 2020

Pensioen bij scheiding. Wat gaat er veranderen?

Mirjam Croes-Lier

Pensioen bij echtscheiding. Wat gaat er veranderen?

Je bent je er niet van bewust, maar ons pensioen is één van de grootste bezittingen die we hebben en die pot met geld moet verdeeld worden bij echtscheiding.
Per 1 januari 2022 gaat naar verwachting de wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 in werking treden, waarbij een aantal aanpassingen worden doorgevoerd.

Waarom?
Bij de huidige wettelijke regels de ex partners, via hun pensioen, financieel levenslang met elkaar verbonden blijven, terwijl ze al een lange tijd uit elkaar zijn.

Hoe zien de huidige regels eruit?
Ouderdomspensioen:
Ieder krijgt de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, ook wel pensioenverevening genoemd.
De ex-partner, die recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen, is afhankelijk van de ex-partner die het pensioen opbouwt. Kiest de pensioenopbouwende ex-partner voor vervroeging of uitstel van de pensioendatum? Dan gaat het pensioen van de ex-partner ook eerder of later in.
Partnerpensioen:
Heeft de pensioenregeling een nabestaandenpensioen, waarbij kapitaal is opgebouwd, dan hebben ex-partners recht op een bijzonder nabestaandenpensioen.
Voor de hoogte van dit bijzonder partnerpensioen wordt gerekend met de periode van pensioenopbouw tot de datum van echtscheiding. Dus ook de periode VOOR het huwelijk telt mee!

Hoe worden pensioenen vanaf 1 januari 2022 verdeeld?
Ouderdomspensioen:
Net als nu hebben jullie recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, maar dan in de vorm van een eigen pensioenrecht, men noemt dat conversie.
Jij kan straks zelf bepalen wat je met dat deel van het pensioen doet, bijvoorbeeld eerder of later in laten gaan.
Partnerpensioen:
Vanaf 2022 is er geen bijzonder partnerpensioen meer. Ook het partnerpensioen wordt omgerekend naar een eigen ouderdomspensioen voor de betreffende partner. In de nieuwe wetgeving wordt een andere waarde van het partnerpensioen meegenomen, namelijk ieder de helft van de waarde van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De periode voor het huwelijk wordt niet meer meegenomen vanaf 2022.

Andere afspraken maken is mogelijk. Deze afspraken moeten goed en duidelijk vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant.

Een enorme belastingaanslag na scheiding.Hoe kan dat?

Jullie gaan scheiden! De ex partner krijgt de eigen woning, maar ontvangt een enorme belastingaanslag. Hoe kan dat?

Jullie zijn van plan te gaan scheiden. Een belangrijke voorwaarde is, dat de kinderen in hun huidige leefomgeving blijven wonen. Daarom krijgt één van jullie de huidige eigen woning, waarbij het besluit wordt genomen de overwaarde van de woning niet te verdelen. Daar zetten jullie tegenover dat de partneralimentatie komt te vervallen.

Iedereen blij!  Een win-win situatie toch? Dat zou je zeggen! Was het maar zo eenvoudig….

Je kunt van alles afspreken en vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Maar let op! Zowel fiscaal als financieel zitten er aan deze keuze behoorlijk wat haken en ogen.

Als jullie ervoor kiezen de overwaarde van de woning niet te verdelen en daarbij af te zien van partneralimentatie, wordt dat deel van de overwaarde als inkomsten gezien, waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Degene die afziet van zijn/haar deel van de overwaarde, kan dit deel eenmalig aftrekken van de inkomstenbelasting.

Hoe kun je dit goed regelen zonder dat je achteraf voor onaangename financiële en fiscale verrassingen komt te staan? Welke opties/mogelijkheden zijn er? En wat zijn de voor- en nadelen van de diverse opties?

Als financieel expert op het gebied van scheidingen en financieringen, zorg ik ervoor dat afspraken zowel financieel, fiscaal als juridisch goed op papier komen!
Willen jullie meer weten hoe jullie een eventuele scheiding kunnen aanpakken?
Neem dan contact met mij op en maak een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Mirjam Croes
Financieel echtscheidingsadviseur
RFEA

 

 

 

 

 

ik woon samen en ga uit elkaar

Mijn pensioen, daar blijft mijn ex-partner vanaf.

 

 

 

 

 

 

 

Mijn pensioen, daar blijft mijn ex-partner vanaf!

Jullie gaan scheiden! Er zijn veel vragen over verschillende onderwerpen,  maar ook over de verdeling van jullie pensioen?
Als je uit elkaar gaat, word je voor het eerst geconfronteerd met wettelijke regels die gelden omtrent het verdelen van pensioen.

In de wet staat bijvoorbeeld dat gehuwden en geregistreerd partners het ouderdomspensioen verevenen. Maar wat betekent dat precies? Je zou toch denken het is mijn pensioen, daar blijf jij vanaf!
Maar pensioen wordt gezien als spaargeld dat bij scheiding verdeeld moet worden, tenzij je in huwelijkse voorwaarden deze verdeling hebt uitgesloten.

Maar wat betekent dit nou precies? En wat zijn de gevolgen van gemaakte afspraken bij scheiding als je met pensioen gaat?
En als je ex-partner komt te overlijden voor zijn pensioendatum, krijg jij dan nog wel een deel van zijn/haar pensioen?

Veel scheidende partners vinden pensioen een complex onderwerp. Vaak hebben ze al gauw de neiging de gevolgen van de pensioenverdeling niet te onderzoeken, waardoor ze eigenlijk niet goed weten wat de consequenties zijn van deze wettelijke regels.
Heb jij inzichtelijk wat jij straks overhoudt aan pensioeninkomen na de scheiding?

Zijn deze wettelijk regels omtrent pensioenverdeling voor jullie ook de beste afspraken die jullie kunnen maken?
Bijvoorbeeld bij een groot leeftijdsverschil tussen partners, is het vaak beter af te wijken van de wet en andere afspraken te maken.

Het is belangrijk financieel advies en begeleiding in te schakelen tijdens jullie scheiding. Laat je hele financiële situatie, voor en na de scheiding, en jullie wensen in kaart brengen, zodat jullie de juiste beslissingen kunnen maken. Ook over het onderwerp pensioenverdeling.

Mirjam Croes