Samenwonen en ga uit elkaar

Samenwonen en uit elkaar? Jullie hoeven niet naar de rechter. Wat jullie samen moet regelen, hangt af van twee zaken:

  • of jullie samen kinderen jonger dan achttien jaar hebben
  • en of jullie een samenlevingscontract hebben opgesteld

Als jullie samenwonen en kinderen hebben die jonger zijn dan achttien jaar, kunnen jullie in principe zonder tussenkomst van de rechter uit elkaar gaan. Wel moet er een ouderschapsplan voor de kinderen opgesteld worden. Wat jullie verder moet regelen, hangt af wat jullie in het samenlevingscontract hebben staan.

 

Samenwonend met samenlevingscontract
Hebben jullie een samenlevingscontract? Kijk dan eerst welke afspraken daarin zijn opgenomen. Vaak staat in het samenlevingscontract hoe jullie officieel het samenlevingscontract kunnen beëindigen. Het is belangrijk om jullie samenlevingsovereenkomst goed door te lezen, zodat jullie weten waarover jullie afspraken moeten maken. Zoals bijvoorbeeld over gezamenlijk vermogen of schulden. Het samenlevingscontract kan ook afspraken bevatten over pensioen en/of het betalen van alimentatie. In dat geval moeten jullie daar ook afspraken over maken bij het uit elkaar gaan. Ik kan jullie helpen bij de begeleiding van deze afspraken, en zowel juridisch en fiscaal goed voor jullie op papier zetten.

Verwerkingsproces-Rouwcurve
Rouwcurve

Samenwonend zonder samenlevingscontract
Hebben jullie geen samenlevingscontract? Als jullie uit elkaar gaan hoeven jullie slechts afspraken te maken over de spullen die jullie samen gekocht hebben en over de schulden die jullie samen zijn aangegaan. Bij samenwonen zonder samenlevingscontract hoeven jullie geen afspraken te maken over pensioen. Ook het betalen van partneralimentatie is in principe niet aan de orde, maar misschien willen jullie daar wel wat over afspreken. Daar kan ik jullie als onafhankelijke adviseur, in begeleiden.