Pensioen bij scheiding. Wat gaat er veranderen?

Mirjam Croes-Lier

Pensioen bij echtscheiding. Wat gaat er veranderen?

Je bent je er niet van bewust, maar ons pensioen is één van de grootste bezittingen die we hebben en die pot met geld moet verdeeld worden bij echtscheiding.
Per 1 januari 2022 gaat naar verwachting de wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 in werking treden, waarbij een aantal aanpassingen worden doorgevoerd.

Waarom?
Bij de huidige wettelijke regels de ex partners, via hun pensioen, financieel levenslang met elkaar verbonden blijven, terwijl ze al een lange tijd uit elkaar zijn.

Hoe zien de huidige regels eruit?
Ouderdomspensioen:
Ieder krijgt de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, ook wel pensioenverevening genoemd.
De ex-partner, die recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen, is afhankelijk van de ex-partner die het pensioen opbouwt. Kiest de pensioenopbouwende ex-partner voor vervroeging of uitstel van de pensioendatum? Dan gaat het pensioen van de ex-partner ook eerder of later in.
Partnerpensioen:
Heeft de pensioenregeling een nabestaandenpensioen, waarbij kapitaal is opgebouwd, dan hebben ex-partners recht op een bijzonder nabestaandenpensioen.
Voor de hoogte van dit bijzonder partnerpensioen wordt gerekend met de periode van pensioenopbouw tot de datum van echtscheiding. Dus ook de periode VOOR het huwelijk telt mee!

Hoe worden pensioenen vanaf 1 januari 2022 verdeeld?
Ouderdomspensioen:
Net als nu hebben jullie recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, maar dan in de vorm van een eigen pensioenrecht, men noemt dat conversie.
Jij kan straks zelf bepalen wat je met dat deel van het pensioen doet, bijvoorbeeld eerder of later in laten gaan.
Partnerpensioen:
Vanaf 2022 is er geen bijzonder partnerpensioen meer. Ook het partnerpensioen wordt omgerekend naar een eigen ouderdomspensioen voor de betreffende partner. In de nieuwe wetgeving wordt een andere waarde van het partnerpensioen meegenomen, namelijk ieder de helft van de waarde van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De periode voor het huwelijk wordt niet meer meegenomen vanaf 2022.

Andere afspraken maken is mogelijk. Deze afspraken moeten goed en duidelijk vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *