Mirjam

Hoe kijk jij?

HOE KIJK JIJ?

Het bericht dat Bibian Mentel is overleden maakt indruk op me.
Ze keek, ondanks haar ziekte, altijd naar de positieve kant van het leven. Ze pakte de kansen die ze kreeg. Overwinnen en jezelf ontwikkelen, daar zette ze op in! Een groot voorbeeld voor mij en ik verwacht voor velen van ons.

Ik besef maar al te goed dat er periodes zijn die het lastig maken de positieve kant van het leven te zien.
Problemen in een relatie, die onoplosbaar lijken, maken je leven een stuk minder leuk.
Je weet dat het noodzakelijk is deze problemen op te lossen, maar hoe? Of… je voelt dat deze problemen voor jou onoplosbaar zijn en dat scheiden de enige oplossing is.
Hoe vertel jij jouw partner dat het over is?
En..hoe breng jij deze boodschap?

Als jij beslist te gaan scheiden is het essentieel deze boodschap helder en respectvol naar jouw partner uit te spreken.
Hoe duidelijker jij kan uitleggen dat je wilt scheiden en waarom, hoe beter jouw partner het besluit kan verwerken.
Dit draagt bij aan meer begrip en zorgt uiteindelijk voor een betere en snellere afwikkeling van de scheiding, zodat jullie beiden de positieve kant van het leven weer kunnen zien.

Soms zit het tegen, meestal zit het mee..

SOMS ZIT HET TEGEN, MEESTAL ZIT HET MEE..
Het lijkt er niet op dat we corona achter ons kunnen laten. De besmettingen zijn hoger dan ooit en het vaccineren met Astra Zeneca wordt uitgesteld.
Het positieve nieuws dit weekend was dat de bitcoin naar recordhoogte is gestegen. Beleggers zagen hun vermogen groeien.
Ik probeer mij maar zoveel mogelijk te richten op het positieve en ervaar meer tijd voor mijn gezin.
Is dat misschien een reden dat er juist minder echtscheidingen zijn dan verwacht? vinden we elkaar weer terug, praten we weer meer met elkaar. Pakken we tradities op die we voor corona, door drukte, niet meer deden.
Leren we door deze crisis wat echt belangrijk is? Is het gevoel even op de rem te staan dan helemaal niet zo erg?
Misschien krijgen jullie juist nu de bevestiging dat het echt niet meer gaat.
Dat jullie uit elkaar gegroeid zijn en niet meer bij elkaar passen.
Dat de coronacrisis voor jullie een wake-up call is een andere richting in te willen slaan met je leven.
Maar hoe gaan jullie het aanpakken?
Wat is de eerste stap naar verandering?
Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie allebei verder kunnen en, ondanks alles, met een positief gevoel terug kijken.
Willen jullie scheiden en weten jullie niet hoe te beginnen, ik help jullie graag allebei verder.
Mirjam

We verdelen de eigen woning niet!

VOOR DE KINDEREN VERDELEN WE DE WONING NIET!

Als jullie uit elkaar gaan zullen gezamenlijke bezittingen en schulden verdeeld moeten worden, ook de gezamenlijke eigen woning.

Steeds vaker besluiten scheidende partners de verdeling van de gezamenlijke eigen woning uit te stellen naar de toekomst en pas te verdelen op later tijdstip na de scheiding.
Een reden is dat partners financieel niet in staat zijn de woning over te nemen, maar het belangrijk vinden dat de kinderen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.
Als jullie gaan scheiden en kiezen voor onverdeeldheid van de woning, blijft de hypotheek ook onverdeeld.

Kiezen voor onverdeeldheid vraagt om duidelijke afspraken tussen partners.
Afspraken over de betaling van de hypotheeklasten, toegang en gebruik van de woning, onderhoud en afspraken over de verkoop in de toekomst.
Daarnaast heeft het onverdeeld laten fiscale gevolgen. Het is belangrijk deze gevolgen goed in beeld te hebben.

Ik zie namelijk in de praktijk dat afspraken niet duidelijk zijn of onvoldoende geformuleerd zijn, waardoor na de scheiding discussies ontstaan tussen ex-partners.
Dit is te voorkomen door je te laten adviseren over de fiscale gevolgen en de afspraken goed te laten vastleggen.
Dit geeft financiële rust en duidelijkheid.

8 maart 2021 internationale vrouwendag

8 MAART… INTERNATIONALE VROUWENDAG!
Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid…..!
Of toch niet?
Vandaag, 8 maart, is het internationale vrouwendag. In veel landen is deze dag een officiële feestdag. In Nederland niet, maar er worden wel veel activiteiten georganiseerd
Het doel van deze dag is aandacht te geven aan vrouwenthema’s, bijvoorbeeld economische zelfstandigheid.
Veel Nederlandse vrouwen worden inmiddels beter opgeleid dan de mannen, maar eenmaal op de arbeidsmarkt, kiest 2/3 voor een deeltijdbaan.
Ik verbaas me er dan ook over dat Nederlanders zich tegen elk risico verzekeren, maar dat miljoenen vrouwen afhankelijk zijn van hun partner, terwijl een groot deel van de huwelijken strandt.
Zodra er kinderen komen zijn het nog steeds de vrouwen die een stap terug doen om een groot deel van de zorgtaken op zich te nemen met als gevolg minder carrièrekansen en minder inkomen. Negatieve financiële gevolgen van deze keuze bij echtscheiding zijn bij vrouwen groter dan bij mannen.
Betere taakverdeling in de zorgtaken tijdens het huwelijk en verbetering in de opvangmogelijkheden van de kinderen kunnen, denk ik, er aan bijdragen dat vrouwen minder gauw kiezen voor een parttimebaan, waardoor carrièrekansen toenemen.
Fijne dag,
Mirjam

Het recept van een succesvolle scheiding

Het recept van een succesvolle scheiding 

Afgelopen weekend heb ik uitgebreid gekookt. Normaal gun ik me daar niet zo veel tijd voor.
Aangezien de restaurants nog steeds gesloten zijn, heb ik zelf een poging gedaan een culinair hoogstandje thuis op tafel te zetten.
Ik kan je vertellen, dit was een hele uitdaging!
Want hoe eenvoudig het recept op papier ook lijkt, het zit hem in de details en de uitvoering daarvan.
Hulp van een expert was geen overbodige luxe geweest

Hetzelfde geldt als jullie van plan zijn te gaan scheiden.
Op het eerste gezicht lijkt het dat jullie de scheiding op papier snel en eenvoudig kunnen regelen. Al gauw blijkt dat jullie ingrediënten hebben gemist en dat de uitkomst niet is wat jullie hadden verwacht. Dat geeft een bittere nasmaak.

Kiezen voor de juiste ingrediënten, waaronder professioneel advies, zorgt voor een succesvol eindresultaat zonder de bittere nasmaak, zodat jullie allebei met vertrouwen verder kunnen.

Met vriendelijke groet,

Mirjam

Komt van uitstel afstel?

Wat denk jij? Komt van uitstel afstel?

Tijdens de eerste lockdown was de verwachting dat het aantal scheidingen zou toenemen, maar in plaats van een stijging was er juist een afname te zien.

Hoe kan dat?

Tijdens een lockdown is het vaak lastig, tijdelijk of definitief ergens anders te gaan wonen en wordt een scheiding nog maar even uitgesteld.
Als de toekomst onzeker is, omdat bijvoorbeeld je baan op de tocht staat of de continuïteit van je onderneming in gevaar komt, hak je niet zo snel de knoop door!

 

Maar zal de afname van het aantal echtscheidingen doorzetten?
Komt van uitstel afstel?
Onderstaande diagram laat namelijk zien dat na een financiële crisis, het aantal scheidingen toeneemt.(klik diagram aan voor goede weergave)

PERSPECTIEF…..

Perspectief…….

We willen graag perspectief in deze tijd. Licht aan het einde van de tunnel. Weten wanneer we weer verder kunnen met leven, net zoals voor de coronaperiode.

Mensen hebben over het algemeen behoefte aan zekerheid. Dat wil zeggen zekerheid over de basisbehoeften, zoals onderdak, eten en kleding, maar natuurlijk ook zekerheid dat je datgene kunt behouden wat je in de afgelopen jaren hebt opgebouwd. Zodra hierover onzekerheid ontstaat, heeft dit z’n weerslag op het dagelijkse leven.

Ben je ondernemer en heb je de afgelopen jaren een gezond bedrijf opgebouwd, kan er in deze periode onzekerheid ontstaan over de continuïteit van jouw onderneming.

Het gevoel van onzekerheid en angst is er ook op het moment dat je gaat scheiden. Zeker de periode tijdens de scheiding wordt vaak als zwaar ervaren.
Is er eenmaal licht aan het einde van de tunnel, dan geeft dit perspectief.
Perspectief krijg je door inzicht in de mogelijkheden die er zijn met als resultaat, financiële zekerheid, emotionele rust en duidelijkheid.

Gaan jullie scheiden en willen jullie weer perspectief, neem dan contact met mij op!

Mirjam

 

EEN WINNEND LOT IN DE LOTERIJ!


EEN WINNEND LOT IN DE LOTERIJ!

Het zal je maar gebeuren. Net gescheiden en je ex wint een prijs in de loterij. Balen natuurlijk!
Maar stel, je bent nog niet officieel gescheiden, hoe zit dat dan?

Bijvoorbeeld Erik en Sandra waren getrouwd in gemeenschap van goederen en niet zo lang geleden gescheiden.
Het verzoekschrift, waarin het verzoek staat dat men wil scheiden, was op 15 november 2019 ingediend bij de rechtbank.
De echtscheiding is op 1 maart 2020 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

In januari 2020 viel er een prijs op een lot van de postcodeloterij op de postcode waar Erik en Sandra woonden. Het lot stond op naam van Sandra en de kosten werden van haar rekening afgeschreven.
Erik en Sandra verschillen van mening of dit geldbedrag al dan niet in het gemeenschappelijke vermogen valt en verdeeld zou moeten worden.

Wat blijkt…
De prijs behoort niet tot het gemeenschappelijk vermogen en hoeft niet verdeeld te worden.

Hoe kan dat?
De datum waarop er geen gemeenschappelijk vermogen meer is, is de datum van indiening van het verzoekschrift, dus 15 november 2019.
De prijs is na deze datum gewonnen.
Ondanks dat de scheiding nog niet officieel is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand, valt de prijs niet in het gemeenschappelijk vermogen.

Hoe verdeel je als koppel de financien?

Alimentatie

Hoe verdeel je als koppel de financien?

Dat ze zouden gaan scheiden, hadden ze niet zien aankomen….
Bijzonder, namelijk de helft van alle stellen in Nederland gaan uit elkaar, maar dat zou dit koppel natuurlijk nooit overkomen.

De vrouw – in paniek over haar onduidelijke financiële situatie – zegt: ‘Ik heb een stap terug gedaan, ben minder gaan werken om voor de kinderen te zorgen. Dat was een gemeenschappelijke keuze. Daarvoor wil ik gecompenseerd worden.’ Vervolgens valt de man van zijn stoel en zegt: ‘Van mij hoefde je niet minder te werken, dat wilde je zelf. Ik werk me drie slagen in de rondte. Ik heb er altijd voor gezorgd dat het jullie aan niets ontbrak.’

De vrouw voelt zich niet erkend voor het zorgen, de man niet voor wat hij financieel mogelijk maakte. Een decennia oud fenomeen in relaties dat nog altijd actueel is. ‘Wat de redenen voor de scheiding ook zijn, vaak speelt mee dat er rollenpatronen zijn ingesleten waarmee beiden niet meer gelukkig zijn’, zegt Van der Vorm. ‘En door die rolverdeling is er ook vaak een oneerlijke verdeling van inkomen ingeslopen.’

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat slechts een derde van de ondervraagde partners samen de dagelijkse geldzaken regelt. ‘Je ziet vaak dat de man de hele administratie naar zich toe heeft geschoven. Bij de vrouw heerst daardoor een enorme kennisachterstand, bijvoorbeeld over de hoogte van haar pensioen.

Ongemakkelijk onderwerp

Natuurlijk wil niemand gedoe om geld, het liefst al niet tíjdens een relatie. Maar hoe bereik je dat? In het kort: praat erover. Een even simpel als complex antwoord, want geld blijft een ongemakkelijk onderwerp voor ons normaal gesproken zo open Nederlanders. Het is bovendien onromantisch en zou eigenlijk geen rol moeten spelen in de liefde, is veelal de gedachte.

In hoe Nederlandse stellen hun inkomens verdelen, zie je enige gemakzucht. Volgens het Nibud hebben koppels vaak een gezamenlijke rekening (79 procent) en ze gooien meestal de inkomsten op één hoop (61 procent). De voornaamste reden: het is lekker makkelijk.

Bram (36) en Anouk Stoop (34) doen het ook zo. Ze zijn getrouwd, hebben twee jonge kinderen en een koopwoning. Anouk werkt 27 uur, Bram 36 uur en beide inkomens komen op een gemeenschappelijke rekening binnen, een vast bedrag wordt naar een gemeenschappelijke spaarrekening doorgesluisd. ‘Alles gaat door één kanaal’, zegt Bram, ‘zo kunnen we alle bij- en afschrijvingen goed in de gaten houden. Ik maak Excelsheetjes.’

In de beginjaren van hun relatie hadden Anouk en Bram wel allebei een eigen rekening en werden de vaste lasten gesplitst. ‘We werkten voltijd, verdienden ongeveer hetzelfde en hadden evenveel spaargeld’, zegt Anouk. Maar na de koop van een nieuwe woning en de geboorte van hun eerste kind veranderden deze verhoudingen. Anouk ging minder werken om een dag extra bij hun zoon te kunnen zijn. Hun levens versmolten en daarmee ook hun rekeningen.

Eigen rekening aanhouden

Het Nibud adviseert partners om naast de gezamenlijke rekening ook altijd een eigen rekening aan te houden. Dit om meningsverschillen over uitgaven te voorkomen. Juridisch maakt zo’n eigen rekening niet zo veel uit als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, het inkomen wordt op papier ook op een hoop gegooid. ‘Maar als het uitgavenpatroon van de partners erg verschilt, kun je onderling gezeur krijgen. Het principe ‘wie betaalt, bepaalt’, gaat dan vaak gelden. Je kunt je afvragen of dat eerlijk is voor degene die meer zorgtaken op zich heeft genomen en daardoor minder inbrengt – meestal de vrouw.’

Maar Bram en Anouk vinden ‘alles op een hoop’ juist eerlijk. ‘We zijn 14 jaar geleden gelijkwaardig in deze relatie gestapt’, zegt Bram. ‘Anouk doet nu meer voor de opvang van de kinderen, en ik werk iets meer. Het maakt mij echt niet uit dat mijn aandeel in ons inkomen nu groter is. In een goede relatie ben je transparant over geld, dat is het belangrijkste.’ Meningsverschillen over geld hebben ze nooit. Anouk: ‘Ik weet inmiddels wel hoe Bram met geld omgaat, en hij weet dat van mij. Ik zou nooit heel grote uitgaven doen zonder dat te bespreken.’

Ieder de helft

Een andere manier om inkomsten en uitgaven te verdelen, is ‘Ieder betaalt de helft’. 15 procent van de stellen doet dit. ‘Of dit verstandig is, ligt aan waar je in je relatie bent. ‘Voor een jong stel met kinderen lijkt het me niet zo’n goede methode, want in die tropenjaren zijn werk en zorg zelden gelijk verdeeld. Maar voor bijvoorbeeld twee 50-plussers die al eens hebben samengewoond, kan het wel goed werken. Ze hebben al een verleden, behouden een aparte rekening en daarmee hun onafhankelijkheid.’

‘Bijdragen naar rato’ doet 12 procent van de stellen: de uitgaven worden naar verhouding van inkomen verdeeld. Dit klinkt fair, maar is dat ook werkelijk zo! Als je twee keer zo veel verdient, draag je twee keer zo veel bij. Maar je houdt ook absoluut meer over voor jezelf. Dat is misschien niet helemaal eerlijk als de ander een baan heeft die nu eenmaal minder oplevert of thuis meer – onbetaald – werk doet.’

De ‘zakgeldmethode’ (8 procent) komt het minst vaak voor: je houdt allebei hetzelfde bedrag over na aftrek van gezamenlijke kosten. Sanne (33) en Kim (30) van Kerkhof – getrouwd, koopwoning, dit jaar een baby gekregen – kwamen hierop uit. Beide inkomens komen op een gezamenlijke rekening binnen en daarmee wordt hun gedeelde leven betaald: hypotheek, auto, boodschappen, vakantie en kleren voor hun dochter. Daarnaast krijgt ieder evenveel ‘zakgeld’ op een eigen rekening gestort, naar eigen wens te besteden.

Op een hoop

‘Het was Sannes idee om onze inkomens zo te verdelen’, zegt Kim, die door haar onregelmatige diensten vaak meer verdient dan haar vrouw. ‘Van mij hadden we ook alles op een hoop mogen gooien, maar Sanne voelde zich daar niet prettig bij.’ Sanne: ‘Ik wil niet het gevoel hebben dat ik een deel van Kims geld uitgeef als ik met vriendinnen koffie ga drinken of naar de sauna ga. Onze levens zijn inmiddels volledig met elkaar vervlochten, maar zo houden we toch onze onafhankelijkheid.’

Je ziet dat de zakgeldmethode doorgaans de minste discussies oplevert. Het is een gelijkwaardige benadering van de relatie. ’

Dat doen ook Inge (35, niet haar echte naam, red.) en haar man. ‘Hij mag doen met zijn deel wat hij wil. We zijn geen tegenpolen, maar hebben wel andere uitgavenpatronen. Hij vindt het bijvoorbeeld geen probleem om 80 euro voor een Uber neer te leggen, omdat hij de laatste trein heeft gemist. Dit zou mij nooit overkomen en ik zou het irritant vinden als dit van onze gezamenlijke rekening zou worden betaald. Ik koop aan de andere kant meer kleding dan hij, wat hij dan soms weer overdreven vindt.’

‘Ik moet soms wel eens lachen om hoe zakelijk we de verdeling van onze inkomens benaderen. Maar dit doen we juist omdat we niet willen dat geld een rol speelt in onze relatie.’

Unieke constructie

Maar naast discussies over geld, wilde Inge ook de frustratie over rolpatronen voorkomen die Jacqueline van der Vorm zo vaak in haar praktijk heeft gezien. Tijdens haar zwangerschap heeft ze daarom met haar man een unieke constructie bedacht.

Beiden wilden niet dat hun zoon meer dan twee dagen naar de opvang zou gaan. Dit bekende dat een van hen een dag minder moest gaan werken. Inges werk liet dat toe, zij werkt nu drie dagen per week en neemt twee jaar lang een dag per week ouderschapsverlof op. ‘Ik lever daarvoor een kwart van mijn salaris in en promotie maken kan ik in deze jaren wel vergeten. Ik leg als het ware mijn carrière even stil. Dat doe ik met liefde, maar ik vond het wel gek dat mijn man er verder helemaal niet op achteruitgaat. Hij vond dat ik een punt had en kwam met het idee om mij voor die dag te compenseren.’

Dat gecompenseerde deel komt op de spaarrekening, waarvan het geld weer wordt belegd. In een Excelsheet wordt bijgehouden wie wat heeft ingelegd. Het gecompenseerde deel komt dus op Inges naam. Een geruststellend idee: mochten ze ooit uit elkaar gaan, waarop Inge zeker niet hoopt, dan kunnen ze die Excelsheet tevoorschijn halen. ‘Dan bestaat er in elk geval geen onenigheid over geld. Dat zou ik eeuwig zonde vinden.’

Kleine lettertjes

Wat al deze koppels allemaal goed doen, is dat ze samen aan tafel zijn gaan zitten om de geldzaken te bespreken. Daarmee vermijd je een grote financiële valkuil. Maar er is nog iets om rekening mee te houden, namelijk: hoe ziet je relatie juridisch in elkaar? Want uiteindelijk gelden die kleine lettertjes bij een eventuele scheiding.

Als je gaat trouwen, kan er in de huwelijkse voorwaarden iets worden vastgelegd over het inkomen, vermogen en pensioen. Maar de meeste mensen maken helemaal geen afspraken en trouwen voor de wet: in gemeenschap van goederen. Die wet is in 2018 aangepast. Voorheen was bijna alles van allebei, nu blijft wat je voor het huwelijk had van jou. Wat je tijdens het huwelijk opbouwt, is wel van jullie samen. Niet iedereen die in het huwelijksbootje stapt, is op de hoogte van deze uitgeklede versie van gemeenschap van goederen.

Wat er precies is ondertekend, daar komen de meesten pas achter als ze gaan scheiden. Bovendien zit er dan vaak een enorme discrepantie tussen de afspraken op papier en de afspraken die mondeling zijn gemaakt over geld. En voor je het weet, hang je met een mediator aan de lijn. Leg je strak bijgehouden Excelsheet dus ook altijd even naast je verstofte huwelijksakte of samenlevingscontract, luidt tot slot advies van de scheidingsdeskundige.

bron:de Volkskrant
artikel “Hoe verdeel je als koppel de financiën” De zakgeldmethode is het eerlijkst.”

Ik wil gewoon weer verder!

IK WIL GEWOON WEER VERDER!

Je herkent het vast wel. Het gevoel dat je op de rem staat.
Dat je verder wilt maar niet kunt, omdat er dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt, zoals corona.
Een frustrerend gevoel geeft dat.

Dit kan ook gelden voor een relatie. Een relatie waar je niet meer gelukkig in bent, niet meer de positieve richting ziet en je geen idee hebt hoe je het tij zou kunnen keren.
Je hoopt dat het goed komt en dat er zaken veranderen.
Maar hoop is vaak niet meer dan uitgestelde teleurstelling.

Duidelijkheid over je toekomst geeft rust en perspectief. Belangrijk dus om de eerste stap te zetten naar verandering. Misschien is dat wel het verlaten van je partner en los van elkaar verder te gaan met jullie leven.
De twijfel zal misschien blijven, maar je zult op een gegeven moment de knoop moeten doorhakken. Je wilt gewoon verder met je leven
Er is namelijk een ding erger in een relatie dan scheiden en dat is ongelukkig bij elkaar blijven.

Mirjam