Ik ben ondernemer en ga scheiden

  

Ik ben ondernemer en ga scheiden, hoe mooi zou het zijn dat ik ongestoord kan blijven ondernemen.

Ondernemers worden vaak geadviseerd te trouwen met huwelijkse voorwaarden. De belangrijkste reden is, dat bij faillissement van de onderneming, het privé vermogen buiten het faillissement valt.

  • Maar hoe zit het eigenlijk als jij als ondernemer gaat scheiden?
  • Is het bedrijf dan automatisch van jou als ondernemer?
  • Of heeft jouw ex-partner ook recht op een deel? En als jouw ex-partner recht heeft op een deel, kan jij het bedrijf dan nog wel voortzetten?

Allemaal vragen waar jij als ondernemer mee worstelt, indien jullie overwegen te gaan scheiden.

Per saldo is het antwoord op bovenstaande vragen niet eenduidig.
Namelijk als het bedrijf verdeeld moet worden, kunnen bepaalde criteria op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, waardoor scheidende ondernemers nogal eens bij de rechter uitkomen. Soms jarenlang procederen met hun ex-partner, omdat ze er gewoon niet uit komen.

Dit is een zeer ongewenste situatie. Jullie willen graag redelijk soepel en snel de scheiding door toch?

Het wezenlijke verschil tussen een gerechtelijke procedure en het gezamenlijk doorlopen van de scheiding is dat in de gerechtelijke procedure de pijlen vooral zijn gericht op de feiten in het verleden, de juridische gevolgen van deze feiten en de standpunten die hierover kunnen worden ingenomen.

In gezamenlijkheid doorlopen van het scheidingsproces daarentegen, staan niet de feiten en de standpunten centraal, maar de onderliggende bedoelingen, wensen en belangen van partijen. De pijlen zijn gericht op het inrichten van de toekomst.

Daarom is het bij uitstek voor een ondernemer en zijn/haar partner juist van groot belang in gesprek te gaan met een scheidingsadviseur die verstand van zaken heeft, zodat jullie in gezamenlijkheid de scheiding kunnen doorlopen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *