Scheiden

Scheiden, wat betekent dat nou eigenlijk?

In grote lijnen kan een scheiding in Nederland op twee manieren doorlopen worden. Je kunt proberen samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Dit kan met behulp van een scheidingsbegeleider (bemiddelaar). Als onderling overleg niet mogelijk is, ontstaat een situatie waarin je tegenover elkaar komt te staan. Je verliest in dit geval de zelfbeschikking, omdat de rechter in deze situatie de uitkomst voor jullie zal gaan bepalen.

Waarom is beter gezamenlijk de scheiding te regelen?
Het wezenlijke verschil tussen een gerechtelijke procedure en het gezamenlijk doorlopen van de scheiding is dat in de gerechtelijke procedure de pijlen vooral zijn gericht op de feiten in het verleden, de juridische gevolgen van deze feiten en de standpunten die hierover kunnen worden ingenomen.

In het gezamenlijk doorlopen van het proces daarentegen, staan niet de feiten en de standpunten centraal, maar de onderliggende bedoelingen, wensen en belangen van partijen. De pijlen zijn gericht op het inrichten van de toekomst. Zeker als jullie kinderen hebben is dit essentieel. Daarom ben ik er stellig van overtuigd dat het voor alle partijen het beste is om in de ‘schaduw van het recht’ samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding.

Willen jullie meer weten hoe jullie een eventuele
scheiding kunnen aanpakken?

Neem dan gerust contact met mij op en maak een
afspraak voor een vrijblijvend orientatiegesprek!