All-in-pakket

Vaste prijs
Willen jullie geen verrassingen achteraf dan kunnen jullie bij Onderscheidend scheiden kiezen voor het all-in-tarief. In dit pakket zullen alle onderstaande zaken aan bod komen. Op deze manier weten jullie zeker dat alles goed geregeld is en dat voor een vaste prijs!

Begeleiding van het volledige scheidingsproces bij Onderscheidend scheiden
Het scheidingsproces zal beginnen met het maken van een vrijblijvende afspraak. Beide partijen worden tegelijkertijd uitgenodigd. We kunnen dan kennismaken en inventariseren wat er moet gebeuren om het proces goed te kunnen doorlopen.

Naast het in goede banen leiden van de communicatie jullie,  help ik jullie ook met de praktische zaken. In hoofdlijnen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Ouderschapsplan ten behoeve van de kinderen
 2. Verdeling van de bezittingen (waaronder de eventuele eigen woning)
 3. Kosten van kinderen en kinderalimentatie
 4. Eventuele partneralimentatie
 5. Inzichtelijk maken van toekomstig maandelijks besteedbaar inkomen
 6. Verdeling van pensioenen
 7. Hoe om te gaan met het risico op overlijden tijdens of na de scheiding
 8. De verzekeringsportefeuille
 9. Afspraken over mogelijk toekomstig verschil van mening over gemaakte afspraken of nieuwe ontwikkelingen die mogelijk leiden tot een voor jullie wenselijke bijstelling van gemaakte afspraken
 10. Vastleggen van de afspraken in een overeenkomst (echtscheidingsconvenant)
 11. Belastingaangifte in het jaar van de scheiding
 12. Evaluatie van de begeleiding

Concept echtscheidingsconvenant
Nadat over alle onderwerpen overeenstemming is bereikt, kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een concept echtscheidingsconvenant. Als jullie beiden zich kunnen vinden in deze afspraken, kan het definitieve echtscheidingsconvenant getekend worden.

Convenant indienen
Als het gehele proces is doorlopen, kan het verzoek tot scheiding samen met het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant bij de rechter ingediend worden. De rechter wordt daarnaast verzocht de afspraken die zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant integraal op te nemen in zijn beschikking. Hierdoor worden de gemaakte afspraken door de rechter bekrachtigd. Het verzoekschrift wordt door een advocaat bij de rechtbank ingediend.

Gerechtelijke uitspraak
Op het moment dat de rechter de scheiding heeft uitgesproken zal dit aan jullie beiden worden bevestigd. Op dat moment dient een zogenaamde akte van berusting getekend te worden. Hiermee wordt aangegeven dat jullie in de uitspraak van de rechter berusten.

Ondertekenen akte
Nadat de akte van berusting is getekend en samen met de uitspraak van de rechtbank naar de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA) is toegezonden kan de scheiding worden ingeschreven in de registers van de burgelijke stand. De scheiding formeel afgewikkeld. Ik zal op dat moment met jullie beiden contact opnemen om het scheidingsproces te evalueren. Als er op dat moment nog vragen zijn, dan kunnen deze besproken worden. 

Als jullie, na de vrijblijvende afspraak, akkoord gaan met de hier boven omschreven begeleiding, kan de dienstverleningsovereenkomst getekend worden.