Kinderalimentatie

Als jullie gaan scheiden of uit elkaar gaan en jullie hebben samen kinderen, dan moeten er afspraken gemaakt worden over de kosten van de kinderen. Dit kan op een aantal manieren, afhankelijk van hoe jullie de zorg voor de kinderen willen verdelen. Deze verdeling van de kosten leggen jullie vast in het ouderschapsplan.

Tot welke leeftijd?
Tot 21 jaar heeft jullie kind recht op een financiële bijdrage van zijn/haar ouders. Het kind hoeft niet aan te tonen dat hij/zij ‘behoeftig’ is. Het kan zijn dat een kind zelf al voldoende geld verdiend,  waardoor er geen of minder ‘behoefte’ is.

Jullie kind(eren) hebben tijdens de relatie een bepaalde levensstandaard gehad. Jullie hebben een bepaalde welvaart en daar leefden jullie ook naar. Als jullie gaan scheiden, is het de bedoeling dat de kinderen zo min mogelijk financieel benadeeld worden.

Nibud
Op basis van deze gegevens komt er een bepaald bedrag uit voor jullie kind(eren). In dit bedrag, dat door het Nibud is vastgesteld aan de hand van tabellen, zitten bijvoorbeeld de kosten voor:

  • Eten, drinken, uiterlijke verzorging (kapper, kleding etc);
  • Woonkosten, gas, water, licht, verzekeringen;
  • Sport en spel;
  • Vakanties, uitstapjes, cadeaus, sparen;

Als de behoefte bepaald is, moet de draagkracht per ouder worden vastgesteld. Dit is de situatie na de scheiding. Na de scheiding zijn er relatief meer kosten, omdat iedere ouder een eigen huishouden voert en de kosten voor de kinderen niet meer gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden dat een van jullie misschien meer of minder gaan werken.

Co-ouderschap
Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie. De zorgverdeling is weliswaar gelijk, maar jullie inkomsten misschien niet. Er vanuit gaande dat jullie kind(eren) bij jullie allebei zoveel mogelijk hetzelfde mogen verwachten als ze gewend waren, kan het zo zijn dat alsnog een bijdrage van één ouder aan de andere ouder nodig is.

Kinderalimentatie heeft altijd voorrang op partneralimentatie. Reden hiervoor is dat kinderen afhankelijk van julie zijn en nog niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Volwassen kunnen dat in principe wel.

Berekening
Maar hoe weet je welke kosten je eigenlijk maakt voor je kind(eren)? Daarvoor kun je bij Onderscheidend scheiden een berekening kinderalimentatie laten maken. Dit wordt veelal samen gedaan met het maken van een ouderschapsplan of een volledige scheidingsbegeleiding. 

Deze berekening is geheel volgens de Tremanormen die de rechtbanken ook hanteren. Wilt jullie een berekening laten maken? Neem dan contact met mij op. 

De kosten van de kinderen kunnen de komende jaren veranderen. Dit kan bijvoorbeeld komen, doordat kinderen gaan studeren. Dit kan een aanleiding zijn om opnieuw afspraken te maken over de hoogte van de kosten en de verdeling hiervan. Daarnaast kunnen inkomenssituaties wijzigen, waardoor de mogelijkheid om bij te dragen in de kosten van de kinderen verbeteren of verslechteren.