Partneralimentatie

Als ex-echtgenoten zijn jullie wettelijk verplicht om elkaar te blijven onderhouden, ook na de scheiding. We noemen dat de onderhoudsplicht. De onderhoudsplicht geldt alleen als jullie officieel getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben gehad. Als een van jullie, na de scheiding, geen of een te laag inkomen hebben, kunnen jullie door deze onderhoudsplicht in aanmerking komen voor partneralimentatie. Dit is het bedrag dat de ex-partner aan de andere ex-partner moet betalen.

Alimentatieberekening
Over eventuele partneralimentatie mogen jullie, net als bij de kinderalimentatie, in onderling overleg afspraken maken. Vaak wordt er een alimentatieberekening gemaakt die als richtlijn kan dienen voor de hoogte van de overeen te komen partneralimentatie. Deze berekening zal ik, tenzij we anders afspreken, voor jullie opstellen.

Duur van partneralimentatie
Indien zich in de toekomst wezenlijke wijzigingen voordoen in de persoonlijke of financiële omstandigheden van één van jullie beiden, kan er aanleiding zijn de partneralimentatie opnieuw vast te stellen. Dit kan het geval zijn bij een substantiële verandering van het inkomen van één van beiden, zoals het onverhoopt werkloos worden. Ook kan er sprake zijn van een nieuwe partner, waardoor de onderhoudsverplichting in principe komt te vervallen.

Proefperiode
In de praktijk wordt soms een proefperiode voor het samenwonen afgesproken, waarin de partneralimentatie wordt opgeschort. Als de samenleving in de proefperiode wordt verbroken, dan herleeft de alimentatieverplichting. Als de samenwoning wordt voortgezet, dan wordt de partneralimentatie definitief beëindigd. Net zoals de kinderalimentatie wordt de partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd. Partneralimentatie kan in overleg ook in één keer afgekocht worden.