Ouderschapsplan

Vanaf 2009 is het maken van een ouderschapsplan door de overheid verplicht gesteld. Het is verplicht voor:

  • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag)
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Als jullie samenwonen en een van jullie geen gezag heeft, dan kan alleen een omgangsregeling worden afgesproken. De ouder zonder gezag kan ook gezag aanvragen en dan breidt de regeling zich uit tot een compleet ouderschapsplan.


Wat staat er in een ouderschapsplan?
Het doel van een ouderschapsplan is dat jullie afspraken met elkaar vastleggen over de kinderen. Als jullie duidelijke afspraken over de kinderen maken bij de scheiding, voorkomen jullie veel discussies achteraf over de kinderen.
Het uitgangspunt is altijd dat het kind gelijkwaardig door beide ouders wordt verzorgd en opgevoed.


Verplichte onderdelen
Een ouderschapsplan bestaat uit een aantal verplichte onderdelen zoals:

  • Een verdeling van zorg- en opvoedtaken inclusief omgangsregeling. Onder andere: wie ziet de kinderen op welke dagen?
  • Afspraken hoe je elkaar informeert over de kinderen
  • De afspraken over de alimentatie voor de kinderen
  • Bijzondere kosten voor bijvoorbeeld sport, huiswerkbegeleiding

Aanvullingen
Deze verplichte afspraken kunnen aangevuld worden met:

  • Afspraken over schoolkeuze, medische behandelingen, spaarrekeningen en lichaamsversieringen
  • Regels, bijvoorbeeld over bedtijden en straf geven
  • Contact met familie, zoals opa’s en oma’s
  • Binnen welke afstand van de ander mag je verhuizen

Kinderalimentatie
In het plan wordt ook de verdeling van de kosten van de kinderen opgenomen. Kijk voor meer informatie bij kinderalimentatie.