Exen minder vaak voor de rechter

exen-minder-vaak-voor-de-rechter-bij-scheiden

Exen minder vaak voor de rechter

 

‘41% van de scheidende stellen kiest voor begeleiding (scheidings)mediator’. Dit is één van de opmerkelijke onderzoeksresultaten uit het onderzoek, dat de vFAS (vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) liet uitvoeren onder mensen die recentelijk zijn gescheiden. Het onderzoek maakte deel uit van de activiteiten rondom de 10e dag van de scheiding op 11 september 2020.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de rechter in slechts 6% van de echtscheidingen uitspraak heeft moeten doen. Dat percentage lag in 2011 nog op 31%. Andere opmerkelijke resultaten zijn, dat co-ouderschap volgens de helft van de ondervraagden het uitgangspunt moeten zijn. Ook zou trouwen onder huwelijkse voorwaarden de standaard moeten zijn (volgens 49% van de respondenten).

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Uit de resultaten kunnen we concluderen dat het in verreweg de meeste gevallen lukt om een scheiding in goed overleg te begeleiden op zowel emotioneel als juridisch vlak. Mediation lijkt daarbij steeds belangrijker te worden. Dat vind ik een enorme winst van de afgelopen jaren. Het past ook in deze tijd dat partners kiezen voor gelijkwaardigheid. Dit zowel tijdens de relatie als bij de beëindiging daarvan. Het is dan wel cruciaal dat mensen worden bijgestaan door een deskundig scheidingsmediator. Met specialistische juridische kennis en dat zij weten waar zij die kunnen vinden. Vanwege de wildgroei in scheidingsland is de vFAS groot voorstander van de beoogde mediationwetgeving en een wettelijk register voor gespecialiseerde professionals en waarborgen voor de consument. Gespecialiseerde rechtsbijstand moet voor eenieder laagdrempelig en toegankelijk zijn.”

Woningproblematiek grootste zorg
Op de vraag wat de grootste zorg is bij een scheiding; geeft 33% aan dat zij zich zorgen maken of zij financieel rond kunnen komen na de scheiding. 35% is bezorgd over de emotionele gevolgen voor de kinderen en 46% van de vrouwen maakt zich voornamelijk zorgen om de huisvesting. Mannen maken zich voornamelijk zorgen over de emotionele gevolgen voor de kinderen (36%), gevolgd door huisvesting (32%). Mensen zonder kinderen maken zich vaker zorgen over eenzaamheid (30%). Ex-partners die er gezamenlijk uit zijn gekomen, maken zich minder vaak zorgen (20% vs. 11%).

Heb je vragen met betrekking tot scheiden? Neem dan contact met mij op!

Bron: AD.nl